Årsmöte:

Årsmöte

Årsmöteshandlingar

2019

Årsmöte 2019 kommer att genomföras den 5:e mars på Hotel Tylösand i Halmstad i samband med Golfträffen 5-7:e mars 2019.
Årsmötet startar 18.00 tisdag den 5:e mars.
Nedan finns samtliga handlingar till årsmötet.

Länk till föregående årsmöte som genomfördes den 5 mars 2018 på Hotel Tylösand i Halmstad.

Handlingar om och runt årsmötet 2019, verksamhetsår 2018

Kallelse Årsmöte 2019
Dagordning Årsmöte 2019
Budget 2019 Ekonomisk Ram 2020
Förslag medlemsavgifter 2020
Valberedningens förslag 2019
Verksamhetsplan 2019-2020
Verksamhetsberättelse 2018
Årsredovisning 2018
Revisionsberättelse 2018

Årsmötesprotokoll 2019