Årsmöte 2018:

Årsmöte 2018

Årsmöteshandlingar

2018

Årsmöte 2018 kommer att genomföras den 5:e mars på Hotel Tylösand i Halmstad i samband med Golfträffen 5-7:e mars 2018.
Årsmötet startar 18.30 måndagen den 5:e mars.
Nedan finns samtliga handlingar till årsmötet.

Länk till föregående årsmöte som genomfördes den 6 mars 2017 på Hotel Tylösand i Halmstad.

Handlingar om och runt årsmötet 2018, verksamhetsår 2017

Kallelse Årsmöte 2018
Dagordning Årsmöte 2018
Budget 2018 Ekonomisk Ram 2019
Förslag medlemsavgifter 2019
Valberedningens förslag 2018
Verksamhetsplan 2018-2019
Verksamhetsberättelse 2017
Årsredovisning 2017
Revisionsberättelse 2017

Årsmötesprotokoll 2018