Aktivitet för GAF:s Aktiv+ ...
Hills Golf Club

Du som har ett aktiv+ medlemskap i GAF bjuds in till en GAF/SGF träff med Aktiv+ medlemmar och Ordförande.
Träffen äger rum på Hills Golf Club under Nordea Masters 2018.

Inbjudan skickas till GAF:s aktiv+ medlemmar via epost.