Elmia Park 2017
Jönköping / Elmia
Välkommen till Elmia Park 2017 – den ledande mässan i grönytebranschen

Elmia Park är den ledande mässan för alla som äger, anlägger, renoverar och sköter grönt. Under tre intensiva mässdagar står växtkraft, anläggningskraft och attraktionskraft i centrum på Sveriges största branschmässa för grönytor och utemiljöer.

Branschens produkter och nyheter presenteras och demonstreras både inomhus och ”in action” på våra stora demoytor utomhus för kunder inom anläggning, restaurering och skötsel av gröna stadsmiljöer, kyrkogårdar, golfbanor och idrottsanläggningar.

I seminarier och föreläsningar diskuteras branschens viktigaste frågor och under mässdagarna hålls även en konferens kring banskötsel och utveckling inom golfen, anordnad av SGA och SGF.

Vi syns på Elmia Park 26-28 september 2017!