Klubbchefsutbildningen (2016-2018)

Hösten 2016 startar en ny upplaga av golfens klubbchefsutbildning med Svenska Golfförbundet (SGF) som huvudman och Golf Administratörernas Förening (GAF) och Professional Golfers Association (PGA) tillsammans med IHM Business School som utförare.

Läs mer på www.gafsverige.se/kdu

Datum
Skede 1 1-3 november 2016
Plats - IHM Göteborg

Skede 2 12-14 december 2016
Plats - IHM Göteborg

Skede 3 1-3 mars 2017
Plats - IHM Göteborg

Skede 4 27-29 juni 2017
Plats - IHM Göteborg

Skede 5 3-5 oktober 2017
Plats - Skyrup Golf & Konferens

Skede 6 7-9 november 2017
Plats - IHM Göteborg

Skede 7 12-14 december 2017
Plats - IHM Stockholm

Skede 8 23-25 januari 2018
Plats - IHM Stockholm

Skede 9 20-21 mars 2018
Plats - Göteborg