Försäkringar:

Försäkringar

Sjukvårdsförsäkring - GAF

Snabb och rätt hjälp utan omvägar

Sjukvårdsförsäkring utveckling 2012-2016. Källa: Svensk Försäkring

Sjukvårdsförsäkring utveckling 2012-2016. Källa: Svensk Försäkring

Folksams Sjukvårdsförsäkring ger inte bara bättre hälsa och trygghet för individen utan är också en del av golfanläggningens avbrottsförsäkring. Den kan minska både klubbens kostnader för t.ex. sjuklön och vikarie.

Sjukvårdsförsäkring Plus ger tillgång till rådgivning och sjukvård utan omvägar. Oavsett var i landet du bor kan du med bara ett telefonsamtal få tillgång till snabb kontakt med rätt vårdgivare, läkare och vårdinrättningar.

Försäkringen ger medicinsk rådgivning och med självrisk 700 kr ersättning för bland annat läkarvård, operationer, sjukhusvård, läkemedel, tandskador, psykologbesök, rehabilitering och eftervård.

Vad ingår i sjukvårdsförsäkringen?

Det här ingår alltid Ersättning
Läkarvård Ingår
Patientavgifter upp till högkostnadsskyddet Ingår
Sjukhusvård och operation Ingår
Resor och logi Ingår
Eftervård och rehabilitering Ingår
Hjälpmedel Ingår
Psykolog Upp till 10 behandlingstillfällen
Hälsoprofil på webb Ingår
Läkemedel upp till högkotnadsskyddet Ingår
Tandskada Ingår
Sjukhymnast, naprapat, kiropraktor Upp till 10 behandlingstillfällen
 
Ansvarstiden är obegränsad upp till 70 år därefter 12 månader.
Slutåldern är 70 år, dock längst till gruppavtalets slutålder.
Kostnadstak är 3 miljoner kronor per skadetillfälle under en treårsperiod.

Vad kostar den?

Premien varierar från 145 kronor per månad till 636 kronor per månad, beroende på din ålder.

Ålder: - 35 år
Pris: 145 kr per månad

Ålder: 36 år – 54 år   
Pris: 192 kr per månad

Ålder: 55 år - 64 år   
Pris: 375 kr per månad

Ålder: - 70 år   
Pris: 636 kr per månad

Innehållsinformation och ansökan

Läs information före ansökan: Klicka här

Gör sen ansökan: Klicka här

Har du specifika följdfrågor - Ring gärna direkt till Provins: Lasse Engström 060-6589810

Prata runt försäkringen och hur andra gör: GAF Kansli 08-6221550

Rätt att ansöka om försäkring

Följande personer har rätt att ansöka om försäkring:

 • medlem i Golf Administratörernas Förening (GAF) eller annan anställd person inom golfanläggningen, där det finns personal med medlemskap i GAF.
 • tillsvidareanställd
 • visstidsanställd med en sammanhängande anställningstid om minst sex månader
 • provanställd, förutsatt att varken den anställda eller arbetsgivaren har meddelat att provanställningen inte kommer att övergå i tillsvidareanställning
 • make, eller sambo till person som har rätt att ansöka om försäkring. Ansökan om försäkring kan göras om gruppmedlem tecknat sjukvårdsförsäkringen som erbjuds i gruppavtalet.

Teckningsregler

För att få anslutas till försäkringen ska den vars hälsa försäkringen ska gälla för:

 • ha fyllt 16 men inte 65 år. För omyndig krävs skriftligt godkännande av vårdnadshavare
 • vara antingen bosatt och folkbokförd i Sverige eller förvärvsarbeta i Sverige men ha sin fasta bosättning i annat nordiskt land.
 • vara inskriven i Försäkringskassan.
 • vara svensk medborgare eller, om den sökande inte är svensk medborgare, ska denne ha varit bosatt i Sverige under de senaste 12 månaderna före anslutningen.
 • vara fullt arbetsför*

Fullt arbetsför

Fullt arbetsför innebär att den som ska försäkras:

 • kan fullgöra sitt vanliga arbete utan inskränkningar
 • inte tar emot eller har rätt till ersättning som har samband med egen sjukdom, olycksfall och/eller funktionshinder, eller har vilande sådan ersättning.

Den anses inte vara fullt arbetsför som på grund av hälsoskäl har anpassat arbete, lönebidragsanställning eller liknande anställning.

För att uppfylla kravet på fullt arbetsför vid inträdet i sjukvårdsförsäkringen får den sökande inte heller ha haft rätt till ersättning för sjukdom och/eller olycksfall mer än 14 dagar i följd under den senaste tre (3) månadersperioden.

Vad gäller skattemässigt?

Om arbetsgivaren betalar premie för sjukvårdsförsäkringen för den anställde (eller om den anställde betalar premien genom bruttolöneavdrag) är 3 % av premien för sjukvårdsförsäkringen skattepliktig förmån för den anställde. Arbetsgivaren skall betala arbetsgivaravgifter på det skattepliktiga beloppet.

Om arbetsgivaren betalar premie för sjukvårdsförsäkringen för den medförsäkrade (eller om den anställde betalar premien genom bruttolöneavdrag) är hela premien för medförsäkrad skattepliktig förmån för den anställde. Arbetsgivaren skall betala arbetsgivaravgifter på det skattepliktiga beloppet.

Förmånsskattepliktiga belopp är avdragsgilla för arbetsgivaren som lönekostnad.