HUA:

HUA

HUA - Högre Utbildning Administration

Service, värdskap och bemötande kommer alltid högst upp på listan när golfklubbsmedlemmen/gästen får berätta vad det tycker är viktigast vid sitt besök på golfbanan. GAF och SGF erbjuder den utbildning som tillgodoser detta och mycket mer kring GIT, idrotten golf samt omvärldsbevakning för klubbens personal.

Målgrupp

Fortsättning på GUA - och förberedande inför Klubbchefsutbildningen.
För dig som har arbetat lite längre ute på en klubb, har vi en omtyckt utbildning vid namn "Högre Utbildning Administration". 

Mål / Syfte

Utbildningen skall ge ökade kunskaper och förståelse för de omvärldsförändringar som påverkar verksamheten så att deltagarna därmed bättre skall kunna möta de krav som ställs på en anställd på GK.

Innehåll

Ekonomi - Lönsamhet på Golfanläggning
Service - Attityd - Bemötande
GIT- Strategi och fortsättning
Regler / Lagar / Omvärldsanalys
Arbetsgivar- och Arbetstagarfrågor
Golfbanan - skötsel - Q & A

Metodik

Föreläsningar, Case och grupparbeten

Föreläsare

Föreläsare från SGF, GAF och medlemmar samt externa föreläsare.

Kurstid

Två stycken delar 3 plus 4 dagar med början dag 1 före lunch (ca 10.30) och avslut dag 3 (i del 2, dag 4) efter lunch (ca 15.00).
Kvällsarbete och kvällsaktiviteter kan förekomma på kvällar med övernattning (dag 1,2,4,5).

Boende

Boende på lokalitet inkl helpernsion från dag 1 lunch till dag 3 lunch samt dag 4 till dag 7 lunch.

Antal deltagare

Min 12 st och Max 20 st deltagare

Preliminär kursavgift

11.500 kr (boende del i dubbelrum)
13.900 kr (boende enkelrum, begr.antal)
8.300 kr utan boende

Faktureras i två delar.

Anmälan

Anmälan - Länk till anmälning
Sista anmälningsdag är - 8 oktober 2018

Observera att anmälan är bindande och avanmälan kan göras gratis fram till 16:e september. 
Från och med 17:e september debiteras anmäld med 50% fram till 30:e september. 
Avanmälan efter 1:a oktober 2018 debiteras med 100%.
Avanmälan görs till GAF kansli på kansli@gafsverige.se

Nästa utbildningstillfälle

6-8 november 2018 samt 28-31 januari 2019 - Stockholm/Idrottens Hus

Upplysning

Alla medlemmar i GAF Sverige kan ansöka om stipendium från Jimmy Gröns Minnesfond på GAFs hemsida. www.gafsverige.se/se/utbildning/jimmy-grons-minnesfond

Frågor om kursen?

GAF Kansli
Epost: kansli@gafsverige.se
Tfn: 08-6221550