HUA:

HUA

HUA - Högre Utbildning Administration

Service, värdskap och bemötande kommer alltid högst upp på listan när golfklubbsmedlemmen/gästen får berätta vad det tycker är viktigast vid sitt besök på golfbanan. GAF och SGF erbjuder den utbildning som tillgodoser detta och mycket mer kring GIT, idrotten golf samt omvärldsbevakning för klubbens personal.

Målgrupp

Fortsättning på GUA - och förberedande inför Klubbchefsutbildningen.
För dig som har arbetat lite längre ute på en klubb, har vi en omtyckt utbildning vid namn "Högre Utbildning Administration". 

Mål / Syfte

Utbildningen skall ge ökade kunskaper och förståelse för de omvärldsförändringar som påverkar verksamheten så att deltagarna därmed bättre skall kunna möta de krav som ställs på en anställd på GK.

Innehåll

Ekonomi - Lönsamhet på Golfanläggning
Service - Attityd - Bemötande
GIT- Strategi och fortsättning
Regler / Lagar / Omvärldsanalys
Arbetsgivar- och Arbetstagarfrågor
Golfbanan - skötsel - Q & A

Metodik

Föreläsningar, Case och grupparbeten

Föreläsare

Föreläsare från SGF, GAF och medlemmar samt externa föreläsare.

Kurstid

Två stycken 3-dagars perioder med början dag 1 före lunch (ca 10.30) och avslut dag 3 efter lunch (ca 15.00).
Kvällsarbete och kvällsaktiviteter kan förekomma på kvällar med övernattning (dag 1,2,4,5).

Boende

Boende på lokalitet inkl helpernsion från dag 1 lunch till dag 3 lunch samt dag 4 till dag 6 lunch.

Antal deltagare

Min 12 st och Max 20 st deltagare

Preliminär kursavgift

9.500 kr (boende del i dubbelrum)
11.500 kr (boende enkelrum, begr.antal)
7.500 kr utan boende

Faktureras i två delar.

Anmälan

Anmälan - Länk till anmälning.
Sista anmälningsdag är - 8 november 2017
Anmälan är bindande!

Nästa utbildningstillfälle

21-23 november 2017 samt 6-8 febuari 2018 - Stockholm/Idrottens Hus

Upplysning

Alla medlemmar i GAF Sverige kan ansöka om stipendium från Jimmy Gröns Minnesfond på GAFs hemsida. www.gafsverige.se/stipendium

Frågor om kursen?

GAF Kansli
Epost: kansli@gafsverige.se
Tfn: 08-6221506