Nyheter från GAF

Distriktsträffar Augusti/September

2017-08-16 09:20

Efter sommaren har nu höstens datum börjat sätta sig. För…

Läs mer

Pressrelease 2017-08-02

2017-08-02 11:16

GAF Kanslichef Torbjörn Johansson blir ny Director of Edu…

Läs mer

GAF presenterar nya VD/Klubbchefen på Ombergs Golf Resort

2017-06-05 10:00

Det är Jon Molneklev, 31 år som tar steget från Hooks GK …

Läs mer

Nyheter från Golf.se

KRÖNIKA: Solheim Cup mer intressant än Ryder Cup

Läs mer

11 (!) slag efter hole-in-one

Läs mer

Klubbchefsutbildningen

Bli en bättre chef – utveckla dig med Golfens klubbchefsutbildning 2012-2014

Golfens klubbchefsutbildning 2012-2014
SGF i samarbete med PGA, GAF och IHM Business School. Utbildningen som möter golfmarknadens behov och krav

 

Deltagarna 2012-2014

Från vänster:
Christian Jakobsson, Lars Toresson, Jessica Bäckström, Tony Mullborn, Maria Guslin, Sandra Tancred, Gustaf Andersson, Lars Prick, Mats Candinger, Helen Arnoldsson, Johan Bjerngren, Karl-Martin Härström, Fredrik Larsson, Hanna-Sofia Leijon, Fredrik Widmark, Lena Lindström, Martin Erlandsson, Ulrica Hellström, Anna Johansson, Björn Sturehed, Christer Dagman (kurschef), Johan Hampf (PGA), Pär Magnusson, Torbjörn Johansson (GAF), Fredrik Melchersson, Claes Björklund.

Saknas på bilden: Josefin Stålvant, Fredrik Eriksson, Magnus Persson.

Klubbchefsutbildning i golf på IHM – för dig som vill bli attraktiv på arbetsmarknaden

Är du redan klubbchef och vill utvecklas? Har du ambitionen att bli klubbchef? Finns du inom annan verksamhet och attraheras av golfanläggningen som framtida arbetsplats?

Till hösten startar en ny upplaga av golfens klubbchefsutbildning med Svenska Golfförbundet  (SGF) som huvudman och Golf Administratörernas Förening (GAF) och Professional Golfers Association (PGA) tillsammans med IHM Business School som utförare.

Vi lovar dig utveckling på flera nivåer, den personliga, klubbens och golfens.

Golfens utmaningar
Efterfrågan på golf blir mer mångfacetterad och behovet av att förstå och agera i förhållande till detta blir allt viktigare. Utmaningarna inom golfen är just nu många.

Golfens särart – ideellt och professionellt
Golfens klubbchefsutbildning handlar om kunskaper i olika ämnen men också om bildning i bredare mening. Du tränar dig också i att förstå omvärlden, samhället samt individers val.

Arbetsgivaren, en ideell föreningsstyrelse, aktiebolagsstyrelse eller privat anläggningsägare, har stora behov av hög, modern kompetens för att vara framgångsrik.

En utbildning för dig?
Välj lika mycket med hjärtat som med hjärnan. Fundera över saker som: Vad brinner jag för? Vilka är mina intresseområden? Hur kommer min utbildning att kunna utveckla golfen som en attraktiv, modern upplevelse och arbetsplats – kommer min anställningsbarhet att öka med en modern klubbchefsutbildning?

En utbildning till nytta för arbetsgivaren?
Två stora utmaningar som direkt relaterar till förutsättningarna för stärkt konkurrenskraft och sysselsättning som också visar på branschens sårbarhet är:

a) Nya krav från gäster och samhället i övrigt medför allt högre krav på och ökat ansvar för medarbetarna. Genom att utveckla och tillföra anpassade utbildningsinsatser stärker vi individen i sin yrkesroll samt ökar den individuella konkurrenskraften.

b) Förändrad efterfrågan på golfupplevelsen genom framgångsrik verksamhetsutveckling: ”Golfen har under en längre tid varit inne i en strukturomvandling. Finanskris, lågkonjunktur och kraftigt förändrade köpbeteenden från golfmedlem/konsument har tvingat golfanläggningen att tänka annorlunda. Golfen konkurrerar inte i första hand med andra golfanläggningar utan snarare med annan tidsanvändning, exempelvis andra upplevelser. Frågan om golfens strukturomvandling och tänkbara aktiviteter för att påverka detta ägs och ska lösas av respektive golfanläggning i gott samarbete med kompetenta intressenter som finns i och kring golfen.”

En utbildning som gör skillnad
Golfens klubbchefsutbildning är gjord för dig som har en väldigt hög ambitionsnivå i ditt (nuvarande eller kommande) klubbchefsarbete och den kräver en hel del engagemang inte bara under träffarna utan också före och efter.

I gengäld kommer du garanterat att sänka ditt handikapp i styrelserummet, bland golfmedlemmar och gäster samt med personalen på golfklubben.

IHM Business School

IHM Business School är en privat, fristående affärsskola helägd av den ideella stiftelsen IHM. Verksamheten bedrivs helt utifrån marknadens krav och önskemål och är ett privat alternativ för affärs- och ledarskapsutveckling. IHM verkar på marknaden för såväl öppna som företagsanpassade affärsutbildningar. IHM Business School är den första privata affärsskolan i Europa som ackrediterats av amerikanska kvalitetsmyndigheten NEASC. IHM har egna affärsskolor i Stockholm, Göteborg och Malmö.

IHM har i över 40 år haft förtroendet att hjälpa människor vidare i sina karriärer. Ambitionen är att ligga i framkant och vara det självklara valet för utbildning och utveckling. På IHM ska du få verklig tyngd som gör skillnad i din karriär.
Deltagarna som har gått på IHM har en sak gemensamt: en vilja och drivkraft att utvecklas och nå framgång. Här bygger du ett nätverk som du kan ha nytta av hela livet.  Med stöd av duktiga lärare och engagerade deltagare är det bara du själv som sätter dina egna gränser.

Läs mer om IHM på www.ihm.se

Kurschef
Kurschef på utbildningen är Christer Dagman. Christer har under mer än 25 år arbetat med strategi-, ekonomi- och verksamhetsstyrning och är i dag en erkänd expert inom sina kompetensområden. Uppdragen har genomförts både inom offentlig och privat sektor med en tonvikt på större och medelstora verksamheter. Christer är en duktig och hängiven golfare med flera år som ordförande i St Jörgens Park GK bakom sig. Christer har även varit engagerad i Göteborgs GDF. Det var under Christers tid som St Jörgen Park genomgick den stora förändringen till att idag ha en framgångsrik komplett anläggning med hotell, spa, golf, akademi och andra aktiviteter.

Ramar

Omfattning: 300 timmar varav 200 timmar i kursform och 100 timmar som enskilt arbete i form av inläsning av kurslitteratur, projektarbete osv.

Kursen är utspridd på tre kalenderår med start november 2012 och avslutning mars 2014 med kursdagar fördelade på 8-9 tillfällen (3-dagarsperioder).

Övergripande kursplan presenteras nedan.

Examination: Sker under skede 9. För att bli godkänd på utbildningen krävs minst 90 % närvaro samt ett godkänt examensarbete.

 

Frågor

SGF: Johan Kannerberg 070 - 666 15 23
GAF: Torbjörn Johansson 08 - 622 15 06
PGA: Johan Hampf 070 - 858 43 00

Kursplanen

Kursplan Klubbchefsutb bild

Kursplan Klubbchefsutb bild

Skede 1

6-8 November 2012

Plats

 

Kursstart

Ekonomi, redovisning, resultat och balansräkning, kassaflöde, cash management
Nyckeltal och nyckeltalsanalys
Föreningskunskap: Ideella organisationer, associationsformer, trender golfklubben, medlemsförmåner

IHM Göteborg

 

Case kopplade till ovanstående ämnen

 

Skede 2

11-13 December 2012

Plats

 

Ekonomi: budget, prognoser, likviditetsplanering
It
Case kopplat till ovanstående ämnen

IHM Göteborg

Skede 3

12-14 mars 2013

Plats

 

Regler och förordningar, lagar, arbetsrätt, avtal, personallagar, ansvar och befogenhet, tävlingsregler, SLA.

IHM Göteborg

 

Marknadsföring: grundbegrepp, marknadsplan syfte och innehåll.
Kundsegmentering och erbjudanden.
Relationsmarknadsföring.
Varumärkesbyggande.
GIT och klubbadministration

 

Skede 4

25-27 juni 2013

Plats

 

Kalkylering och prissättningsmodeller
Kalkyleringens roll i verksamheten och kopplingen till styrning  m.m.
Kalkyleringsmodeller, självkost, pålägg.
Projektkalkylering
Prissättningskalkylering
Invertering och inverteringskalkylering
Event och event management
Case kopplat till ovanstående ämnen.

IHM Göteborg

Sked 5

8-10 oktober 2013

Plats

 

HR:
Organisationsstruktur
Ansvarsfördelning
Olika kvar på ledarskapsroller
Coaching och teamarbete
Kompetensutveckling
Service management och styrning av service organisationer
Mätetal som NKI och NMI

Golfklubb

 

Praktikfall kring organisation och service management

 

Skede 6

12-14 November 2013

Plats

 

Strategi:
Omvärldsanalyser och strategisk verksamhetsstyrning
Konkurrensanalyser
SWOT, Boston m.m.
Kundvärdebaserad styrning
Lean thinking och processorientering kopplat till verksamhetsutveckling
Kommunikation:
Olika kanaler
Sociala medier
Presentationsteknik
Möten/forum

Case: Tillämpning i golfverksamheten

IHM Göteborg

Skede 7

17-19 December 2013

Plats

 

F&B – Mat och dryck
Affärsplan
Balanserat styrkort:
Vision
Strategiska mål

IHM Göteborg

Skede 8

28-30 Januari 2014

Plats

 

Anläggningsdrift
Medlemsvård
Golfhistoria
Konsekvensanalys
Spelet golf
Tävling
Bandesign

Golfklubb - Stockholm

Skede 9

25-27 Mars 2014

Plats

 

Examination

IHM Göteborg