Ansökan - Jimmy Gröns minnesfond 2019-2020

Ansökan - Jimmy Gröns minnesfond 2019-2020

Jimmy Grön, tidigare ordförande i GAF lade grunden till utvecklingsfonden som nu är omdöpt till Jimmy Gröns minnesfond. Minnesfonden delar ut utbildnings- och utvecklingsstipendium till aktiva medlemmar i GAF.
Numera går avgifterna från våra stödjande medlemmar direkt in i denna fond samt andra medel som kommer in vid olika tillfällen, exempelvis vid vårt 25-årsjubileum.

Styrelsen annonserar ut när det är möjligt att söka och det är endast medlemmar i vår förening som har möjlighet att ansöka.

Styrelsen utser vilka som får stipendierna.

Läs mer om Jimmy Gröns minnesfond här.

 

Ansökning 2019-2020:

Du kan ansökan om 4 olika stipendium.

1. GUA - Grund Utbildning Administration okt/nov. Max 3000 i stipendium
(Ansökan skall vara GAF kansli tillhanda senast 8 oktober 2019 klockan 12.00)

2. HUA - Högre Utbildning Administration nov/dec samt i jan/feb (7 dagar). Max 5000 kronor i stipendium.
(Ansökan skall vara GAF kansli tillhanda senast 8 oktober 2019 klockan 12.00)

3. Klubbchefsutbildningen. Max 5000 i stipendium (ansökan ej öppnat)
(Utbildning är under uppbyggnad och beräknas starta hösten 2020)

4. World Conference i Dallas, TX februari 2020, max 5000 i stipendium.
(Ansökan skall vara GAF kansli tillhanda senast 26 november 2019 klockan 12.00)

Här gör du din ansökan!