Ansökan - Jimmy Gröns minnesfond 2021-2022

Ansökan - Jimmy Gröns minnesfond 2021-2022

Jimmy Grön, tidigare ordförande i GAF lade grunden till utvecklingsfonden som nu är omdöpt till Jimmy Gröns minnesfond. Minnesfonden delar ut utbildnings- och utvecklingsstipendium till aktiva medlemmar i GAF.
Numera går avgifterna från våra stödjande medlemmar direkt in i denna fond samt andra medel som kommer in vid olika tillfällen, exempelvis vid vårt 25-årsjubileum.

Styrelsen annonserar ut när det är möjligt att söka och det är endast medlemmar i vår förening som har möjlighet att ansöka.

Styrelsen utser vilka som får stipendierna.
Endast GAFs medlemmar kan söka utbildnings- och resebidrag från fonden.
Beviljat bidrag betalas ut efter genomfört deltagande.

Läs mer om Jimmy Gröns minnesfond här.

 

 


Ansökning 2021-2022:

Du kan ansökan om 5 olika stipendium.

1. GUA - Grund Utbildning Administration okt/nov. Max 3000 i stipendium.
(Ansökan skall vara GAF kansli tillhanda senast 10 september 2021 klockan 12.00)

2. HUA - Högre Utbildning Administration nov/dec samt i jan/feb (7 dagar). Max 5000 kronor i stipendium.
(Ansökan skall vara GAF kansli tillhanda senast 10 september 2021 klockan 12.00)

3. Klubbchefsutbildningen 2020-2022. Max 5000 i stipendium.
(Ansökan öppnar inför kommande utbildning)

4. CMAA. World Conference i San Diego, CA, 19-23 februari 2022. Max 5000 i stipendium. 
(Ansökan skall vara GAF kansli tillhanda senast 1 december 2021 klockan 12.00)

5. CMAA/CMAE. BMI International. Business Management Institute (BMI) International i Edinburgh, Scotland, October 2022. Max 5000 i stipendium.
(Ansökan öppnar våren 2022)

Här gör du din ansökan!