Club Manager of the Year 2021

Club Manager of the Year - Nominering

Club Manager of the year blir en person som är en professionell ledare med stor handlingskraft vilket bidragit till klubbens och/eller svensk golf utveckling.

Kommande tävling gäller "2022" men det är vinnarens handlingar under 2021 som avgör. Tävlingen är årligen återkommande. Nomineringstiden startar i november varje år och avslutas i december.

För årets (2021) nominering
Årets tidsangivelser:

1/11 - 31/12: Nomineringsperiod
1/1 - 31/1: 5 kandidater utses
1/2 - 28/2: Kandidaterna intervjuas
TBA: Vinnaren presenteras på "TBA"

Nomineringskriterier:
Kandidatens genomförda aktiviteter senaste året på sin golfanläggning som exempelvis resulterat i: ökning av medlemmar, höjning omsättning/intäkter, omfattande renovering/banutveckling, utveckling av klubbhus, katastrofhantering på ett bra sätt eller implementerat nya program på anläggningen. Med sitt ledarskap på anläggning utvecklat mer än ett område, skapat ett byggt en stabil grund för anläggningens framtid.

Kontaktuppgifterna i början av formuläret här nedan är för att vi kan behöva kontakta dig för flera frågor och för att du ska få en bekräftelse på att du har skickat in nomineringen.

Läs mer om Club Manager of the Year här!

Gör din nominering här.

Kandidatens genomförda aktiviteter senaste året på golfanläggningen som exempelvis resulterat i: ökning av medlemmar, höjning omsättning/intäkter, omfattande renovering/banutveckling, utveckling av klubbhus, katastrofhantering på ett bra sätt eller implementerat nya program på anläggningen.

Och/eller

Med sitt ledarskap på anläggningen utvecklat mer än ett område, skapat ett byggt en stabil grund för anläggningens framtid.