Årsmöte:

Årsmöte

Årsmöteshandlingar

2020

Årsmöte 2020 kommer att genomföras den 3:e mars på Hotel Tylösand i Halmstad i samband med Golfträffen 3-5:e mars 2020.
Årsmötet startar 18.30 tisdag den 3:e mars.
Nedan finns samtliga handlingar till årsmötet. (*Handlingar uppdateras löpande fram till/efter årsmötet)

Länk till föregående årsmöte som genomfördes den 5 mars 2019 på Hotel Tylösand i Halmstad.

Handlingar till årsmötet 2020, verksamhetsår 2019

Kallelse Årsmöte 2020
*Dagordning Årsmöte 2020
*Budget 2020 Ekonomisk Ram 2021
*Förslag medlemsavgifter 2021
*Valberedningens förslag 2020
*Verksamhetsplan 2020-2021
*Verksamhetsberättelse 2019
*Årsredovisning 2019
*Revisionsberättelse 2019

*Årsmötesprotokoll 2020