Årsmöte:

Årsmöte

Årsmöteshandlingar

2021

Årsmöte 2021 kommer att genomföras digitalt den 15:e mars på Microsoft Teams eller motsvarande.
Årsmötet startar 15.00 måndagen den 15:e mars.
Nedan finns samtliga handlingar till årsmötet. (*Handlingar uppdateras löpande fram till/efter årsmötet)

Länk till föregående årsmöte som genomfördes den 3 mars 2020 på Hotel Tylösand i Halmstad.

Handlingar till årsmötet 2021, verksamhetsår 2020

Kallelse Årsmöte 2021
Dagordning Årsmöte 2021
* Budget 2021 Ekonomisk Ram 2022
* Förslag medlemsavgifter 2022
* Valberedningens förslag 2021
* Verksamhetsplan 2021-2022
* Verksamhetsberättelse 2020
* Årsredovisning 2020
* Revisionsberättelse 2020

* Årsmötesprotokoll 2021