Årsmöte:

Årsmöte

Årsmöteshandlingar

2023

Årsmöte 2023 kommer att genomföras digitalt den 14:e mars på Microsoft Teams eller motsvarande.
Årsmötet startar 15.00 måndagen den 14:e mars.
Nedan finns samtliga handlingar till årsmötet. (*Handlingar uppdateras löpande fram till/efter årsmötet)

Länk till föregående årsmöte som genomfördes den 8 mars 2022 digitalt på MS Teams

Anmälan till årsmöte >>>

Handlingar till årsmötet 2023, verksamhetsår 2022

Kallelse Årsmöte 2023
Dagordning Årsmöte 2023
* Budget 2023 Ekonomisk Ram 2024
* Förslag medlemsavgifter 2024
* Valberedningens förslag 2023 
* Verksamhetsplan 2023-2024
* Verksamhetsberättelse 2022
* Årsredovisning 2022
* Revisionsberättelse 2022

* Årsmötesprotokoll 2023