Årsmöte:

Årsmöte

Årsmöteshandlingar

Årsmöte 2022 kommer att genomföras digitalt den 8:e mars på Microsoft Teams eller motsvarande.
Årsmötet startar 15.00 måndagen den 8:e mars.
Nedan finns samtliga handlingar till årsmötet. (*Handlingar uppdateras löpande fram till/efter årsmötet)

Länk till föregående årsmöte som genomfördes den 15 mars 2021 digitalt på MS Teams.

Handlingar till årsmötet 2022, verksamhetsår 2021

Kallelse Årsmöte 2022
Dagordning Årsmöte 2022
* Budget 2022 Ekonomisk Ram 2023
* Förslag medlemsavgifter 2023
* Valberedningens förslag 2022
* Verksamhetsplan 2022-2023
* Verksamhetsberättelse 2021
* Årsredovisning 2021
* Revisionsberättelse 2021

* Årsmötesprotokoll 2022