Årsmöte:

Årsmöte

Årsmöteshandlingar

Årsmöte 2022 kommer att genomföras digitalt den 8:e mars på Microsoft Teams eller motsvarande.
Årsmötet startar 15.00 måndagen den 8:e mars.
Nedan finns samtliga handlingar till årsmötet. (*Handlingar uppdateras löpande fram till/efter årsmötet)

Länk till föregående årsmöte som genomfördes den 15 mars 2021 digitalt på MS Teams.

Handlingar till årsmötet 2022, verksamhetsår 2021

Kallelse Årsmöte 2022 
Dagordning Årsmöte 2022 
Budget 2022 Ekonomisk Ram 2023
Förslag medlemsavgifter 2023
Valberedningens förslag 2022
Verksamhetsplan 2022-2023
Verksamhetsberättelse 2021
Årsredovisning 2021
Revisionsberättelse 2021

* Årsmötesprotokoll 2022