Historik om GAF:

Historik om GAF

Historik om GAF

Historisk tillbakablick.

Varför bildades Golf Administratörernas Förening - GAF ?
(Namnbyte skedde 2008 från Sveriges Golfadministratörers Förening)

1984-10-05 sände dåvarande generalsekreteraren i SGF Bengt Lorichs en skrivelse till ett antal golfadministratörer i klubbar och golfdistriktförbund. Lydelsen i skrivelsen var bla

" Vår personalkår av professionella administratörer i klubbar och förbund växer snabbt.
Vårt jobb har blivit alltmer komplicerat och samtidigt har framförallt klubbarna fått svårare att rekrytera lämpligaste till de förtroendevalda posterna. ...... detta är således en opinionsundersökning ....... Tycker Du att vi skall bilda en förening för golfadministratörer ?
Om gensvaret blir positivt kommer vi att bilda en arbetsgrupp som skall utarbeta förslag till stadgar, arbetsplan mm. "

Svaren blev synnerligen positiva från de anställda i förbund och klubbar. Det fanns administratörer som var helt ensamma på sina klubbar med stora arbetsbördor, långa arbetstider, dåliga arbetsbeskrivningar och anställningsavtal.
Alla som känner dåvarande generalsekreteraren Bengt Lorichs vet, att när han företar sig något, blir det resultat.
En arbetsgrupp bildades med uppgifter att utarbeta förslag till stadgar, arbetsplan mm.
Trots att arbetsgruppen var noga med att framhålla att administratörsföreningen ej skulle engagera sig i fackliga frågor utan syftet var att medverka till utbildning och erfarenhetsutbyte mellan klubbarna samt att samarbeta med Svenska Golfförbundet - SGF , Golfdistriktsförbunden - GDF, Professional Golfers Association of Sweden - PGA och Swedish Greenkeepers Association - SGA så fanns det klubbstyrelser som försökte motarbeta denna vår planerade intresseförening.
I anslutning till en av SGF anordnad golfadministratörskurs på Göteborgs GK i Hovås 1985-05-06 bildades GAF och styrelse utsågs. 48 st golfadministratörer sökte omedelbart medlemskap i föreningen.
Bengt Lorichs blev föreningens första ordförande och redaktör för medlemstidningen med det fiffiga namnet "GAFFELBITAR".

Genom GAF:s medverkan under de gångna åren har många utbildningskurser och rikserfaträffar ägt rum. Där har många värdefulla tips framförts, bl a angående ett gemensamt datasystem, hantering av medlemsköer, greenfee, företagsgolf, medlemsavgifter samt anställningsavtal med ordnade arbetstider och marknadsmässiga löner. Till våra kurser har vi knutit duktiga föreläsare och på viss utbildning har golfadministratörer från våra Nordiska grannländer deltagit.

Genom de gångna åren har medlemsantalet ökat, ett drygt hundratal medlemmar kommer på central utbildning och på rikserfaträffar. Under 2000-talet hade föreningen ett kansli med Borås som hemort där frivilliga bisträckte med administrativt arbete. Medlemsantalet var ca 600, lika fördelat mellan kvinnor och män. Medlemsbladet skickades då ut i form av nyhetsbrev i digital form. Samarbetet startades med de Nordiska ländernas föreningar och Association of Golf Club Secretaries i Storbritannien vilka vi för andra gången 1999 spelade en golfmatch mot och utbyter erfarenheter. Den matchen fortsätter fortfarande. 

Fr om 1999 har vi haft ett antal samarbetspartners som stödjer vår verksamhet på olika sätt. 2001 var första året GAF anställt någon för att driva den dagliga verksamheten. Kansliet var lokaliserad i Borås fram till hösten 2010 då man flyttade in hos Svenska Golfförbundet i Golfens Hus, Danderyd. Från januari 2016 huserar GAF i Idrottens Hus (tillsammans med Svenska Golfförbundeet) på Södermalm, Stockholm.

I modern tid är det utbildning, mötesplatser och nätverkande som är i fokus. Våra värdeord är Gemenskap, Utveckling och Framgång.

Ordföranden genom åren:

Bengt Lorichs Stockholms GK 1985-86
Lars-Göran Wullf Eslövs GK 1987-89
Jan-Erik Andersson Perstorps GK 1990
Peter Fjällman Djursholms GK 1991-92
Amelie Engström Viksjö GK 1993-94
Thomas Sohlström Borås GK 1995-98
Jimmy Grön Kalmar GK 1999-2007
Jörgen Kjellgren Båstad GK/Rya GK 2008-2010
Göran Näslund Viksjö GK 2011-2012
Stig Persson Ljunghusens GK 2013-2015
Thomas Ahlberg Bokskogen GK 2016-

Hedersmedlemmar:

Bengt Lorichs ┼
Tommy Lindelöf
Sven Sterneld ┼
Stig Persson
Thomas Sohlström
Göran Jaselius ┼
Jan Hallinger ┼
Jimmy Grön ┼
Lennart Hanson
Göran Näslund
Eva Tigerman Enckell