GIT3-Steg:
Ombergs Golf Resort

GIT 3-stegsutbildning 18-22 oktober 2021

GIT 3-stegsutbildningen vänder sig till dig som kanslist eller klubbchef som har minst 1 års erfarenhet av aktivt arbete i GIT och vill få bredare och djupare kunskaper i GIT för ökad verksamhetsutveckling.

Steg 1, Grund - genomgång av de befintliga modulerna i GIT.
Steg 2, Fortsättning - statistik och rapporter
Steg 3, Förslag till utveckling av klubben och anläggningen med utgångspunkt i analys av rapporterna

Läs mer om GIT 3 stegsutbildning här!

ANMÄL DIG HÄR>>> 
Anmälan har gått ut och utbildningen är fulltecknad.
Denna utbildning är en fortsättning på 2020 års avbrutna utbildning pga pandemin. 

Sista anmälningsdag är - 25 september 2020

Antal deltagare: Min 12/Max 20