Golfträffen:
Hotel Tylösand / Halmstad

Golfträffen 2019

Boka in datumet 5-7 mars 2019 i kalendern. Golfträffen 2019 i Halmstad.

Information och Anmälan kommer finnas på sidan www.gafsverige.se/golftraffen under våren (slutet av januari)