Utbildning: HUA
Stockholm/Idrottens Hus

HUA 2019-2020 - (Högre Utbildning Administration)

HUA - Högre Utbildning Administration

12-14 november 2019 samt 27-30 januari 2020 (3+4 dagar)

Läs mer om HUA dagars här!
www.gafsverige.se/hua