Utbildning:
Stockholm/idrottens Hus

HUA 2020-2021 (del 3 av 3) - Stockholm

Nya kunskaper med Högre Utbildning Administration (HUA)

För den som arbetat lite längre på klubb arrangerar Golf Administratörernas Förening och Svenska Golfförbundet kursen Högre Utbildning Administration. Det är sju dagar med högt tempo och nedslag i bland annat ekonomi, service, GIT, regler och omvärldsanalys. 10-12 november 2020 och 1-4 februari 2021. Platsen är Idrottens Hus i Stockholm.

Detta är de sista två fysiska dagarna på flyttad utbildning pga pandimin.