Jobb:

Ängelholms Golfklubb

Ängelholms Golfklubb söker Mekaniker/Grönytearbetare

Tjänst:
Mekaniker/Grönytearbetare
Anläggning:
Ängelholms Golfklubb
Företag | klubb:
Ängelholms Golfklubb
Tillträde:
Hösten 2021
Sista ansökan:
Löpande
Lön:
Enligt avtal
Nedladdningsbart dokument
Klicka här för att ladda ner

Beskrivning av tjänsten

Vi har fått behov av mekaniker/grönytearbetare med tillträde i höst

Tjänsten beräknar vi är heltid med ungefär lika delar mekanik och grönytearbete. Det är av stor vikt att mekanikdelen är dokumenterad med utbildning och erfarenhet.

Grönytedelen är ett plus om du har erfarenhet av men inget krav. Dock ska intresset av att utveckla den kunskapen finnas hos dig, därmed är personligheten och viljan att lära viktigare än gedigen grönytebakgrund.

Jobbet är starkt fokuserat på mekanikdelen under vinterhalvåret då alla maskiner skall ses över och göras dugliga till kommande säsong. Under säsong (april-oktober) handlar det mer om löpande underhåll och ”oh-nej” situationer.

Det är en merit om du jobbat och/eller spelat på golfbana förut men inget tvång. Vi står beredda att lära dig momenten för att bli en fullfjädrad gräsklipparpilot.

En mer komplett arbetsbeskrivning följer nedan. Tillträde hösten 2021, lön enligt avtal.

Vid frågor kontakta Banchef Joacim Kellerman som du når på 076-339 18 21 eller bana@angelholmsgk.se

Välkommen med din ansökan till klubbchef@angelholmsgk.se märk med ”Ansökan Mek.”

Varma hälsningar

Vik Klubbchef
Micke Rydell
+46 (0) 70 315 14 18
www.angelholmsgk.se

 

Arbetsuppgifter Mekaniker/Greenkeeper 50/50%

Kunskapskrav:
Mekaniker bör ha genomgått någon form av fordonsmekanisk eller verkstadsmekanisk utbildning, gärna specialiserad på hydraulik och elektronik, alternativt ha flerårig erfarenhet av verkstadsarbete.

Arbetsuppgifter:
Det åligger Mekanikern 50% att;

 • Ansvara för att service och underhåll av maskiner utförs enligt instruktionsbok, samt journalförs
 • Ansvara för reparationer efter samråd och instruktioner
 • Ansvara för beställningar och lager av reservdelar, oljor och övrigt förbrukningsmaterial
 • Ansvara för ordning och reda i maskinhall och verkstad
 • Ansvara för handverktyg och annan verkstadsutrustning
 • Delta och engagera sig i klubbens förslag på investeringar av maskiner och annan utrustning
 • Delta i arbetsplatsens arbetsmiljöarbete
 • Delta i handhavandet av utbildning rörande maskiner
 • Vara insatt i organisationens säkerhetspolicy och därmed använda den skyddsutrustning som krävs för arbetet som skall utföras (skyddsskor, hörselkåpor, skyddsmask etc.)
 • Föra tidrapport av arbetet för löneunderlag

Ca 50% av tjänsten Banarbetare

 • sköta golfbanan, drivingrange och andra skötselområden enligt instruktioner
 • sköta bevattningsanläggningar, fordon, maskiner och annan utrustning enligt fastställda instruktioner
 • sköta klubbens fastigheter, dess omgivning enligt anvisningar
 • sköta underhållet av vägar och parkeringsplatser enligt uppgjorda instruktioner
 • rapportera till CM/HG/AHG om skador eller annat misstänkt observeras på maskiner, banan, bevattningsanläggning eller andra områden rörande banan/fastigheter
 • deltaga och engagera sig i klubbens förslag till investeringar för banan och maskiner
 • vara insatt i organisationens säkerhetspolicy och därmed använda den skyddsutrustning som krävs för arbetet som skall utföras (skyddsskor, hörselkåpor, skyddsmask etc.)