Jobb:

Bro-Bålsta Golfklubb

Upphandling av ett nytt avtal gällande Instruktörs- och shopverksamhet.

Tjänst:
Instruktörsverksamhet/Golfshop
Anläggning:
Bro-Bålsta Golfklubb
Företag | klubb:
Bro-Bålsta Golf AB
Tillträde:
1 januari 2023
Sista ansökan:
30 april 2022 (Sista ansökningsdatum har passerat)
Nedladdningsbart dokument
Klicka här för att ladda ner

Beskrivning av tjänsten

Kravspecifikation upphandling

Instruktörsverksamhet / Golfshop, Bro- Bålsta Golfklubb 2022

Omfattning

Bro-Bålsta Golf AB (BBGAB) med organisationsnummer 556628-7875 upphandlar ett nytt avtal gällande instruktörs- och shopverksamhet. Det nya avtalet kommer att gälla från 1 januari 2023 till 31 december 2024 (2 år) med förlängning med två år i taget tills avtalet sägs upp. BBGAB tillhandahåller och ansvarar för en säker, välfungerande och attraktiv drivingrange, en 18- och 9-hålsbana och andra träningsområden. BBGAB tillhandahåller lokalyta i klubbhuset för att bedriva shopverksamhet.

Uppdraget instruktörsverksamhet

Uppdraget är att, med ensamrätt, skapa bästa möjliga utvecklingsmiljö för klubbens medlemmar och gäster utifrån deras ambitionsnivå och förutsättningar genom att tillhandahålla undervisning i golfspel och därtill förekommande arbetsuppgifter.

Uppdraget golfshop

Uppdraget är att i Bro-Bålsta Golfklubbs lokaler tillhandahålla ett välsorterat och attraktivt utbud av golfrelaterad utrustning och kläder.

Kravspecifikation

Kravspecifikationen består av skall- och bör krav. I er ansökan vill vi att ni beskriver hur ni ska uppfylla dessa krav samt hur ni kan bidra till att utveckla vår utbildningsverksamhet och golfshop under avtalsperioden i samverkan med våra övriga aktörer på anläggningen. Bro-Bålsta är en anläggning som tilltalar alla kategorier av golfare och därför är vi måna om att ha en fungerande träningsverksamhet som passar våra medlemmar och gäster. Från och med höstterminen 2023 är Bro-Bålsta i samarbete med Upplands-Brogymnasiet en NIU-anläggning vilket ställer särskilda krav på vår träningsverksamhet gällande elitsatsande juniorer som deltar i Upplands-Brogymnasiets golfutbildning.

Kravspecifikation instruktörsverksamhet: (skallkrav)

Instruktörsverksamheten skall:

 • Ha minst en utbildad Club professional (PGA-utbildad tränare)
 • Bidra till en attraktiv golfanläggning för medlemmar och gäster
 • Planera verksamheten på klubben i samråd med BBGAB:s kontaktperson
 • Tillhandahålla ett brett instruktions-/lektionsutbud som tilltalar medlemmar och gäster
  • Från nybörare till elit
  • Både teoretisk och praktiskt utbildning
  • Både på övningsområden och på banan
 • Tillhandahålla lektionspaket i form av nybörjarkurser, prova-på-kurser och andra vanligt förekommande gruppträningar som vänder sig till golfare, från knatte till damer och herrar
 • Aktivt bidra till utvecklingen av junior- och elitkommittén och delta i deras arbete
 • Använda modern teknik såsom trackman eller motsvarande samt videoanalys
 • Finnas tillgänglig för bokning på de tider och dagar som medlemmar/gäster önskar
 • Erbjuda tjänster i samband med golfevent, exempelvis clinics och ”beat the pro”
 • Aktivt bidra till rekrytering av medlemmar samt medlemsvård

Kravspecifikation instruktörsverksamhet: (börkrav)

Instruktörsverksamheten bör:

 • Anpassas så att medlemmar och gäster kan boka lektioner/kurser utan lång framförhållning
 • Anpassas så att det finns instruktörer som passar för olika medlemmars/gästers behov
 • Verka för en ökad tillströmning av medlemmar och gäster till klubben
 • Arrangera golfresor åt företrädesvis klubbens medlemmar

Kravspecifikation shopverksamhet: (skallkrav)

Shopverksamheten skall:

 • Tillhandahålla ett brett och välsorterat utbud av kläder, skor och golfutrustning samt tillhörande artiklar
 • Ha öppettider som passar säsongen och våra medlemmars/gästers önskemål
 • Tillsammans med klubben verka för en ökad tillströmning av medlemmar och gäster
 • Tillhandahålla custom-fitting och ha möjlighet för utprovning av klubbor för både nybörjare och mer erfarna
 • Tillhandahålla service gällande utrustning, exempelvis greppbyte, skräddarsy golfset

Kravspecifikation shopverksamhet: (börkrav)

Shopverksamheten bör:

 • Ha personal som bemannar golfshopen med ett golfintresse och kunskap om sortimentet därtill
 • Ha personal i shopen som besitter erfarenhet av bokningssystemet GIT

Svar

Svar önskas på dessa skall- och bör krav för instruktörsverksamhet och golfshop tillsammans med en beskrivning av ert företag och er verksamhet samt med en beskrivning av er erfarenhet kring att driva den här typen av verksamhet på en golfklubb.

I er ansökan vill vi att ni beskriver hur ni ska uppfylla dessa krav samt hur ni kan bidra till att utveckla vår utbildningsverksamhet och golfshop under avtalsperioden i samverkan med våra övriga aktörer på anläggningen. Beskriv och berätta kring hur ni har bedrivit verksamhet de senaste åren, er erfarenhet av att träna olika målgrupper, er utbildningsnivå samt eventuella meriterande extrautbildningar.

Undantag till ensamrätt på anläggning

Liksom flera andra klubbar har vi elitsatsande ungdomar som kan ha kvar sin tränare från tidigare klubb eller har valt en tränare för sin satsning som inte tillhör BBGK. Hur ställer ni er till att dessa tränare får träna med BBGK:s elitsatsande juniorer på klubbens övningsområden?

Krav på shopverksamhet

Som utgångsläge kräver BBGAB en kombination med instruktörsverksamhet och en golfshop. Utveckla i ert svar hur ni ser på förutsättningarna att driva en golfshop med efterfrågat sortiment på Bro-Bålsta Golfklubb. Utifrån er erfarenhet - ser ni fördelar/nackdelar med att inte ha med kravet på en golfshop i upphandlingen? Motivera och beskriv.

Skriftligt svar utifrån frågeställningarna ovan emotses senast den 2022-04-30 via mejl till oliver.may@bbgk.se

Vid eventuella frågor rörande innehållet i denna förfrågan, kontakta VD/Klubbchef Oliver May via mejl oliver.may@bbgk.se

BBGAB förbehåller sig rätten att själva välja ut vilka av de svarande som vi avser att inleda dialog med kring ett avtal som baseras i huvudsak på uppfyllandet av kraven i kravspecifikationen samt att svaret speglar de mål och värderingar som BBGAB har för vår verksamhet över tid.