Jobb:

Täby Golfklubb

Täby Golfklubb söker Klubbchef/VD

Tjänst:
Klubbchef/VD
Anläggning:
Täby Golfklubb
Företag | klubb:
Täby Golfklubb
Tillträde:
Enligt ök.
Sista ansökan:
15 augusti 2019 (Sista ansökningsdatum har passerat)
Nedladdningsbart dokument
Klicka här för att ladda ner

Beskrivning av tjänsten

Täby Golfklubb ligger i en vacker miljö vid Vallentunasjöns västra strand – en kulturbygd med synliga traditioner från 1000-talet. Banan innehåller några av Stockholmsområdets vackraste golfhål. Vi har en bra mix av gamla och nya medlemmar, en mycket väl fungerande juniorverksamhet och är en attraktiv klubb för greenfeegäster och företagsspel. Vi äger vår mark och har en ekonomi i balans.

”En golfupplevelse du aldrig tröttnar på”

Golfupplevelsen på Täby Golfklubb formas av sju avgörande fokusområden, som vi ständigt arbetar för att utveckla: spelupplevelsen, naturupplevelsen, idrotten, klubbkänslan, medlemskapet, anläggningen, ekonomin.

Täby Golfklubb är en klassisk medlems- och familjeklubb. För oss innebär det verksamhet för alla åldrar med fokus på golf som breddidrott. Den idrottsliga verksamheten med spelutveckling för alla, oavsett spelstandard, är viktig. Vi värderar klubbkänslan och den sociala gemenskapen, betonar fair play och bemöter varandra med respekt och ett leende.  Vi uppmuntrar till engagemang och ideellt arbete. Män och kvinnor, flickor och pojkar ska ges samma förutsättningar att utveckla sitt spel, tävla och delta i kommitté- och styrelsearbete. Klubbens beslut ska vägledas av principen ” så bra som möjligt för så många som möjligt”. Det vi gör ska göras med kvalitet – träning, tävling, ban- och fastighetsskötsel, restaurang, reception och klubbledning. Vi arbetar aktivt för en god miljövård.

Klubbchef/VD:s ansvar och roll
Som Klubbchef /VD har du ansvaret för drift och utveckling både av verksamheten och anläggningen; bana, träningsanläggning och fastigheter.  Till din hjälp har du anställd personal, entreprenörer, styrelse, kommittéer och andra ideella resurser.

Klubbchef/VD är klubbens ansikte mot medlemmar, gäster, sponsorer och andra intressenter genom ett aktivt och närvarande ”värdskap”. Klubbchefen/VD ansvarar för allt arbete som utförs av klubbens personal, entreprenörer och kommittéer och svarar för att medlemmar och gäster alltid erbjuds en golfupplevelse av högsta klass. Klubbchefen/VD leder den dagliga operativa verksamheten, rekrytering av medlemmar, marknadsföring och försäljning samt kommunikation internt och mot externa intressenter. Du arbetar aktivt för att öka klubbkänslan genom att bidra med kreativa idéer som engagerar medlemmar. Du har budgetansvar och arbetar löpande med aktiviteter för att säkerställa att uppställda ekonomiska mål nås. Vår idrottsverksamhet är viktig och vi vill att du tillsammans med våra idrottsansvariga och vår samarbetspartner vidareutvecklar denna. Klubbchefen/VD har också den strategiska uppgiften att ta initiativ till och utveckla banan och anläggningen mot morgondagens krav.

Vi söker en person som har:
Goda ledaregenskaper med stark drivkraft att nå affärs- och verksamhetsmässiga resultat
Förmåga att skapa och samarbeta i ett effektivt lag där olika roller kompletterar varandra
Mycket god social förmåga med förståelse för hur kontakter, dynamik och energi i en ideell förening kan användas för att utveckla klubbkänslan
Erfarenhet som chef med personal- och resultatansvar och av försäljningsarbete
Vilja och erfarenhet av att arbeta genom andra men som samtidigt är beredd att utan prestige själv utföra enkla praktiska uppgifter
Förmåga att arbeta strukturerat både genom att omsätta strategier till mål och aktiviteter och genom att skapa en god administrativ struktur
God förmåga att uttrycka sig i tal och skrift, erfarenhet av och sinne för kommunikation via hemsida, nyhetsbrev och sociala medier
Genuint intresse för golf.

Läs mer om Täby Golfklubb på www.tabygk.se

För frågor kontaktar du Täby Golfklubbs ordförande Jan-Olov Mählkvist, 070 583 51 09, jan-olov.mahlkvist@telia.com

Välkommen med din ansökan senast 15/8 via mail till jan-olov.mahlkvist@telia.com