Jobb:

Visby Golfklubb

Visby Golfklubb söker en VD/klubbchef

Tjänst:
VD/Klubbchef
Anläggning:
Visby Golfklubb
Företag | klubb:
Kronholmen Golf AB
Tillträde:
omgående eller senast 2020-06-01
Sista ansökan:
29 februari 2020 (Sista ansökningsdatum har passerat)
Varaktighet:
Heltid, Tillsvidare
Nedladdningsbart dokument
Klicka här för att ladda ner

Beskrivning av tjänsten

VILL DU VARA MED OCH DRIVA DEN FORTSATTA UTVECKLINGEN AV VISBY GK,
EN AV NORDENS HÖGST RANKADE OCH MEST OMTYCKTA GOLFKLUBBAR?

Vi söker en VD/klubbchef med dokumenterat goda ledaregenskaper och ett skarpt affärssinne. En orädd, skicklig och målinriktad entreprenörssjäl med förmåga att utveckla klubbens verksamhetsplan och säkerställa att den genomförs i linje med visionen ”Den bästa golfen, på det bästa gräset, i den bästa miljön”.

I rollen som klubbchef ingår huvudansvar för såväl drift, ekonomi och marknadsföring som personal, restaurang och golfshop, medlemsvård och sponsorkontakter.
Visby GK har normalt öppet för spel året runt, men trycket varierar beroende på säsong. Under sommarhalvåret går alla delar av verksamheten på högvarv. I ledarrollen ingår därför även att skapa en hållbar balans mellan personaltrivsel/resurser, medlemsnytta och kundupplevelse, sett över hela året.

Visby GK erbjuder en golfbana i världsklass, en fantastisk arbetsmiljö, ytterst kompetenta medarbetare samt en stabil verksamhet med sund ekonomi och stor framtidspotential.
Välkommen med din ansökan! Tjänsten är en tillsvidareanställning med placering på Visby Golfklubb, Gotland.

För utförlig befattningsbeskrivning, se nedan.

För ansökan och övriga frågor, mejla ordförande Lars Leissner på ordforande@visbygk.com Ansök senast 2020-02-29. Tjänsten tillsätts omgående eller senast 2020-06-01.

VISBY GOLFKLUBB
visbygk.com

 

BEFATTNINGSBESKRIVNING VERKSTÄLLANDE VD/KLUBBCHEF VISBY GOLFKLUBB
Övergripande ansvarig för att verksamheten inom klubben och dess bolag bedrivs i enlighet med bifogad VD instruktion se VD-instruktion rev4 2019-02-06 och på ett sätt som överensstämmer med gällande verksamhetsplan, fastställd budget och verksamhetens syfte. Personen ska också ansvara för den operativa verksamheten inklusive försäljning och marknadsföring av klubben med fokus på värdskap, hållbar lönsamhet och gediget ledarskap.

ALLMÄNT
• Direkt underställd styrelsen.
• Agera i överensstämmelse med anställningsvillkor, svensk lag, myndigheters beslut samt med de villkor som gäller för klubbar som är medlemmar i, eller golfbolag som är anslutna till, Svenska Golfförbundet.
• Övergripande skyddsansvar. Ansvaret ska fördelas skriftligen av styrelsen.
• Sammankallande i klubbens ledningsgrupp (Bana, Kansli & Reception, Shop, Tränare och Restaurang)
• Är adjungerad till de eventuella kommittéer som upprättar planer för banas skötsel, underhåll och banförbättringar.

ANSVARAR
• Tillse att klubben håller riktning mot satt vision.
• För klubbens och av klubben ägda bolags, fortlevnad.
• Att säkerställa att fastställd verksamhetsplan efterlevs.
• Övergripande ansvar för samtliga anställda inom klubben och dess bolag.
• För klubbens bokföring enligt gällande lag.
• För personalens arbetsmiljö, och har skyldighet att vidtaga alla åtgärder som behövs för att förebygga ohälsa eller olycksfall.

Vid behov förbereda och till styrelsen framlägga förslag till anpassning av verksamheten. Lyssna på medlemmar och genom att dra nytta av klubbens historia och nutid, tillsammans med styrelsen, välja rätt väg framåt.

EKONOMI
• Verksamhetsrapportering inklusive budgetuppföljning.
• Kassasystem.
• Bokföringssystem.
• Årsavgifter, andra avgifter, hyror, arrenden m.m.
• Klubbens ekonomiska redovisning (leverantörsfakturor, kundfakturor, löner, skatter, arbetsgivaravgifter, redovisning moms, reklamskatt, statistik, kassa, postgiro, bank).
• Upprätta och ansvara för klubbens förteckning av inventarier etc. samt att granska att all upphandling sker på rätt sätt.
• Upprätta bokslut, självdeklaration samt ekonomiska översikter och sammanställningar.
• Att till verksamheten knutna entreprenörer fullgör sina förpliktelser enligt tecknade avtal och på ett sätt som skapar goodwill förklubben.
• Klubbens och bolagensförsäkringar, inklusive arbetsmarknads- och avtalsförsäkringar. Kartlägga och söka bidrag till klubbens verksamhet.

KOMMUNIKATION
• Intern och extern information inkl. månadsbrev till styrelsen.
• Bygga upp goda kontakter och bra samarbete med Regionen, Länsstyrelsen & Övriga intressenter.
• Hantera mediefrågor och jobba proaktivt med PR.
• Representera klubben vid viktiga sammanhang.
• Mediastrategi med hemsida, sociala medier.
• Vid behov arrangera informationsträffar för medlemmar.

MARKNAD/FÖRSÄLJNING
• Upprättande av försäljnings- och marknadsplan.
• Utveckling av intäktsmöjligheter inklusive marknadsföring av:
  - Banan - Paketeringar – Golfpaket – Konferens.
  - Medlemsformer.
  - Greenfee.
  - Restaurang.
  - Shop.
  - Träning.
  - Boende.

Utveckling och plan för:
• Sponsring och partners.
• Event & tävlingar.
• Profilartiklar.
• Kunddialog med medlemmar och gäster för information men som även uppmuntrar till mer och kors-försäljning via:
  - Hemsidan.
  - Sociala medier.
  - Epost, sociala medier.

MEDLEMSVÅRD OCH TRIVSEL
• Säkerställa att medlemmarna alltid kommer i ”första hand”.
• Vid behov arrangera informationsträffar för medlemmar.
• Trivselskapande aktiviteter.

TÄVLINGAR
• Tävlingsprogram och strategi för tävlingar.

IDROTT
• Idrottsverksamheten, tillsammans med tränare och Idrottskommitté.
• Biträda styrelse och kommittéer med utredningar och diverse underlag.

FAST EGENDOM OCH BYGGNADER
• Plan och strategi för klubbens fasta egendom, byggnader och faciliteter.
• Underhållsplan för byggnader och markanläggningar.
• Klubbhusområde drift (inomhus).
• Städning och renhållning av byggnader.
• IT-struktur.

RESTAURANG
• Ansvar för ekonomi.
• Hjälpa till med prissättning och bruttomarginaler.
• Hållbarhetsplan för köket inkl. minimering av svinn.
• Framtidsutveckling, profilering och strategi.

SHOPEN
• Ansvar för ekonomi, marknadsplan och lager.
• Hjälpa till med prissättning och marginaler och lager.

PERSONAL
• Operativt personalansvar för samtlig personal kopplad till klubbhuset.
• Befattningsbeskrivningar.
• Utvecklingssamtal/lönesamtal (2 ggr/år).
• Kompetenshöjning och vidareutbildning
• Personalrekrytering

MILJÖARBETE/VISION 50/50
• Ansvar för klubbens miljöarbete och miljöplan
• Genomförande av GEO-certifiering
• Verka för jämlikhet