Medlem:

Befattningsbeskrivningar

GAF´s mallar

GAF är medlem i Gröna Arbetsgivare (fd SLA - Skogs- och Lantarbetsgivareförbundet) och hänvisar officiella anställningsavtal och liknande till www.grona.org. Diskussioner och information kan ni kontakta GAF för.

Nedan finns befattningsbeskrivningar för Receptionist, Kanslist, Klubbchef och VD/Klubbchef. Har ni frågor, kompletteringar är ni välkomna att kontakta GAF kansli på kansli@gafsverige.se eller ringa på 08-6221550

Observera att detta endast är exempel - men det är fritt att använda dem och göra till sina egna. Vill ni ha dem i word - kontakta kansliet enligt ovan.

Bef.beskr. Receptionist kanslibitr
Bef.beskr. Kanslist
Bef.beskr. Klubbchef
Bef.beskr. VD/Klubbchef
Instruktion Klubbchef - Bilaga
Instruktion VD - Bilaga
Instruktion VD Golfrestaurant - Bilaga