Försäkringar:

Försäkringar

Sjukvårdsförsäkring - GAF

En sjukvårdsförsäkring är både omtänksam och lönsam. Den ger dig bättre hälsa och trygghet men kan också ses som en del av golfanläggningens avbrottsförsäkring. Du som jobbar på en anläggning som är ansluten till GAF får teckna försäkringen direkt utan hälsokontroll.

Snabb och rätt vård utan omvägar

sjukvårdsförsäkringar 2006-2018. Källa Svensk Försäkring

sjukvårdsförsäkringar 2006-2018. Källa Svensk Försäkring

 • Fungerar som ett komplement till den allmänna vården, till exempel vid långa vårdköer och när väntetiden till operation och specialistvård är lång.
 • Kan minska golfklubbens sjukfrånvaro avsevärt eftersom personalen snabbt kommer tillbaka till arbetet. Rätt vård utan väntetid minskar också risken för långtidssjukskrivning.

Det handlar om din hälsa

Antalet privata sjukvårdsförsäkringar ökar i rask takt i Sverige, och ända upp till 80 procent av de försäkrade får försäkringen betald av sin arbetsgivare. Med Folksams Sjukvårdsförsäkring Mellan får du tillgång till rådgivning och sjukvård utan omvägar. Oavsett var i landet du bor kan du med bara ett telefonsamtal få tillgång till snabb kontakt med rätt vårdgivare, läkare och vårdinrättning.

Allt det här ingår i försäkringen

 • Vårdgaranti, du ska inom 5 arbetsdagar få kontakt med en läkare
 • Vårdrådgivning, du får medicinsk rådgivning via telefon av legitimerade sjuksköterskor
 • Vårdplanering, hjälp med att hitta den bästa vägen till vård
 • Läkarvård
 • Sjukhusvård och operation
 • Hjälp hemma efter operation
 • Patientavgifter upp till högkostnadsskyddet
 • Läkemedel upp till högkostnadsskyddet
 • Resor och logi
 • Tandskada
 • Eftervård och rehabilitering
 • Psykologbesök
 • Sjukgymnast, naprapat, kiropraktor
 • Hjälpmedel
 • Hälsoprofil på webben

Fakta om försäkringen

Detta är en kortfattad beskrivning av försäkringen, vid skada är det de fullständiga villkoren som gäller.

Hur länge gäller försäkringen?

Försäkringen gäller tills du fyller 70 år och kan ge en ersättning på upp till tre miljoner kronor per skadetillfälle.

Vad kostar den?

Priset beror på din ålder och varierar från 127 kronor per månad till 700 kronor per månad. Priset betalas av golfanläggningen och den försäkrade betalar själv 700 kronor i självrisk vid sjukdomstillfället.

Vem kan söka?

Du kan ansöka om försäkringen om du är:

 • medlem i Golf Administratörernas Förening (GAF) eller annan anställd person inom golfanläggningen, där det finns personal med medlemskap i GAF 
 • tillsvidareanställd
 • visstidsanställd med en sammanhängande anställningstid på minst sex månader
 • provanställd, förutsatt att varken du eller arbetsgivaren har meddelat att provanställningen inte kommer att övergå i tillsvidareanställning
 • make, eller sambo till en person som har försäkringen via sitt medlemskap i GAF

Teckningsregler

För att få anslutas till försäkringen ska du uppfylla följande:

 • Ha fyllt 16 men inte 65 år. För omyndig krävs skriftligt godkännande av vårdnadshavare.
 • Vara antingen bosatt och folkbokförd i Sverige eller jobba i Sverige och ha din fasta bosättning i annat nordiskt land.
 • Vara inskriven hos Försäkringskassan.
 • Vara svensk medborgare eller, om du inte är det, ha varit bosatt i Sverige under de senaste tolv månaderna.
 • Vara fullt arbetsför, alltså kunna utföra ditt vanliga arbete utan inskränkningar.

Ingen hälsokontroll

För att få teckna försäkringen krävs ingen hälsokontroll om du är medlem i GAF. Däremot ska du intyga att du är fullt arbetsför, vilket innebär att du

 • kan utföra ditt vanliga arbete utan inskränkningar
 • inte tar emot eller har rätt till ersättning som har samband med egen sjukdom, olycksfall eller funktionshinder, eller har vilande sådan ersättning.

Du är inte fullt arbetsför om du på grund av hälsoskäl har anpassat arbete, lönebidragsanställning eller liknande.

För att uppfylla kravet på fullt arbetsför vid inträdet i sjukvårdsförsäkringen får du inte heller ha haft rätt till ersättning för sjukdom eller olycksfall i mer än 14 dagar i följd under de senaste tre månaderna.

Vad gäller skattemässigt?

Om din arbetsgivare betalar försäkringen för dig eller om du själv betalar via löneavdrag är 60 procent av försäkringens pris skattepliktig förmån och din arbetsgivare ska betala arbetsgivaravgifter för det skattepliktiga beloppet.

Om arbetsgivaren betalar försäkringen för den medförsäkrade eller om du betalar genom bruttolöneavdrag, är 60 procent skattepliktig förmån och din arbetsgivare ska betala arbetsgivaravgifter på det skattepliktiga beloppet.

Förmånsskattepliktiga belopp är avdragsgilla för arbetsgivaren som lönekostnad.

Detta är en kortfattad beskrivning av försäkringen, vid skada är det de fullständiga villkoren som gäller.

Innehållsinformation och ansökan

Läs information före ansökan: Klicka här eller läs nedan PDF

Ansökan: Klicka här eller på PDF här nedan.

Har du specifika följdfrågor - Ring gärna direkt till Provins: Lasse Engström 060-6589810

Prata runt försäkringen och hur andra gör?: GAF Kansli 08-6221550

Försäkringsgivare: Folksam ömsesidig sakförsäkring, organisationsnummer 502006-1619, Stockholm