Nyhet:

5 kandidater för Club Manager of the Year utsedda

Nu har fem kandidater blivit uttagna i Club Manager of the Year. Alla som nominerat ska ha ett stort tack då juryn fick ett tufft jobb med selektionen av de fem.

Som vanligt är det just 2016 som fäller avgörandet i vad personen och/eller klubben/anläggningen åstadkommit. Det vill vi betona för er som vill nomerina någon i framtiden är just att fakta kring siffror alternativt ha ingång på faktiska händelser gör stor skillnad.

En vinnare utses på Golfträffen i Tylösand på tisdag kväll den 7:e mars. Ni missar väl inte utbildningsdagarna - klicka här för att läsa mer om den.

Nedan presenteras kandidaterna som är sorterade på förnamn.

Björn Sturehed, Landeryds GK

Utdrag från nomineringen:

Björn har på ett målmedvetet och planerat sätt utvecklat Landeryds golfklubb under flera år. Landeryd gör under 2016 det bästa resultatet i klubbens historia, ca 1,5 mkr (budget 0,8 mkr.) - Björn är en stark ledare som genomför de strategier som beslutas av styrelsen och har på ett imponerande sätt engagerat sina medarbetare för att arbeta mot uppsatta mål.

Christian Jakobsson, Halmstad GK

Utdrag från nomineringen:

Christian har jobbat stenhårt och fått alla att jobba mot att bli bästa golfklubb i Sverige. Exempel: Trots förbud och restriktioner av komunen mot bekämpningsmedel i många år, har Christian kämpat och tagit fram bevis m.m. som visar att klubben inte på något sätt har förorenat vår natur och vatten runt klubben. Klubben fick rätt i hovrätten och har nu fått nytt tillstånd att använda medel.

Karolina Bohlin, Forsgårdens GK

Utdrag från nomineringen:

Karolina har på kort tid skapat ett team och en LAGkänsla över alla arbetsområdena på klubben. -Hon verkställer och uppnår klubbens och styrelsens mål på ett förtjänstfullt sätt. -Arbetar alltid mycket strukturerat och målinriktat. -Engagerar och motiverar personal enligt planlagda aktiviteter. -Spindeln i nätet och finns alltid till hands för att vi tillsammans skall komma framåt. -Slutför allt som företas.

Marcus Lutteman, Katrineholms GK

Utdrag från nomineringen:

Marcus ledaregenskaper och handlingskraft har medfört en positiv utveckling av alla viktiga parametrar för en golfklubb. Banan kvalitet har utvecklats och förnyats, vilket bl.a medfört en medlemsökning, utökad juniorsatsning och fler nöjda gäster. Allt detta har gett oss möjlighet att arrangera Challenge Tour 2016, vilket blev en stor succé för såväl spelare, sponsorer och golfklubb.

Per Sandström, Ängelholms GK

Utdrag från nomineringen:

Per är en mycket engagerad klubbchef som har koll på klubbens ekonomi och är ute på banan och arbetar om det behövs!! Han har efter ett gediget arbete sökt efter bidrag och nu lyckats med att klubben får en svingstudio!! De jobb han gjort har inneburit att byggnaden medför ingen kostnad för klubben!! Han bidrar i allra största grad till att vi har en god stämming på klubben och bra ekonomi!