Nyhet:

CMoftheYear

5 kandidater för Club Manager of the Year utsedda

Nu har fem kandidater blivit uttagna i Club Manager of the Year. Alla som nominerat ska ha ett stort tack då juryn fick ett tufft jobb med selektionen av de fem.

Juryn för utmärkelsen Club Manager of the Year 2021 har nu utsett fem kandidater bland det stora antalet nominerade.

Många golfanläggningar har haft ytterligare ett bra år med fortsatt tillströmning av nya medlemmar och något färre antalet spelade rundor mot föregående år - vilket varit bra för både banorna och för kanslierna. Fortsatt har golfen bidragit med möjligheter för både fysisk och psykisk hälsa bland den golfande befolkningen och detta kan ses som ett gott bidrag i dessa helt overkliga pandemitider. En ljusglimt i vardagen för många. Nedan fem kandidater har intervjuats inför juryns andra möte. GAF gratulerar alla kandidater och personal till ett bra utfört arbete under 2021.

De fem kandidaterna till Club Manager of the Year 2021 är följande:

Andreas Ljunggren - Österåkers GK, Anette Knutsson - Lundsbrunns GK, Jonas Widegren - Stockholms GK, Patrik Brorsson - Landskrona GK, Peter Stenberg - Gävle GK

Andreas Ljunggren - Österåkers GK

Ur nominering

Andreas har under 2021 återigen bidragit stort till klubbens och anläggningens utveckling. Den utvecklingen vill vi påstå bidrar även till att utveckla golfen i Sverige. Förfrågningar har kommit från Touren om att anordna en proffstävling om något år och klubben var under 2021 värd för Dormy Open på Challenge touren vilken fick fantastiskt beröm för arrangemanget där personalen tillsammans med ca 180 medlemmar stod för genomförandet. Genom kontinuerlig kommunikation och kontakter med Österåkers kommun har Andreas fått kommunen starkt positiv till en fortsatt utveckling av anläggningen till ett idrottscenter med golf som huvudspår. En nyhet i år bland mycket annat är två rullskidbanor på banan Öster By Stenson. Andreas har genom en kontinuerlig öppen kommunikation informerat om anläggningen och klubbens verksamhet vilket fått medlemmarna att känna sig trygga och mycket involverade i utvecklingen.

Anette Knutsson - Lundsbrunn GK

Ur nominering

Anette genomför stora projekt till nytta för klubben och miljön. Vattenprojektet (LOVA) samt projektet för biologisk mångfald (LONA) är bara två stora projekt som fallit mycket väl ut under 2021. Hon är alltid i framkant och söker nya möjligheter och genomför allt hon och klubben drar i gång. Klubben har utvecklats enormt inom områden som medlemsökning och nöjdhet, greenfee intäkter, ett gott rykte och en bra verksamhet under Anettes hårda och målinriktade jobb under många år. Anette jobbar bra med alla på klubben. Realiserar framtidsplaner genom ett aktivt jobb och med en masterplan för bana och anläggning Hon får med alla på tåget och har ett grymt stort hjärta för klubben tar alltid tyngsta delen själv ex. värvande av medlemmar och andra intresserade på ICA vissa fredagskvällar.

Jonas Widegren - Stockholms GK

Ur nominering

Jonas har under 2021 lett en gigantisk restaurering av banan. Arbetet startades och slutfördes under 2021, med öppning i maj 2022. Jonas har kontroll på ekonomin tillsammans med medarbetare och styrelsens skattmästare. Nyckelordet i projektet är ”tillsammans”. Dokumentation i form av både bilder och filmer, bland annat från drönare har till stor del gjorts av en av klubbens medlemmar. En websida med komplett material och löpande uppdateringar hålls vid liv och uppskattas mycket. Under 2021 har även en stor ”ärvd” fråga hanterats. Klubben köpte mark i Vallentuna på 1990-talet. Man lät bygga Brollsta golfbana, vilket avtalsmässigt var kopplat till en inlösenplikt 2023. Med gediget juridiskt arbete har en förtidsinlösen kunnat genomföras och framöver arrenderas banan ut. Ett avtal som skapar ett lugn och ett rådrum för klubbens framtida val.

Patrik Brorsson - Landskrona GK

Ur nominering

Patriks tydlighet och ärlighet skapar ett stort förtroende och tillit hos dem han möter. Med dessa egenskaper hos Patrik, tillsammans med våra fantastiska medarbetare och samarbetspartners utvecklas klubben långsiktigt för att Landskrona GK ska vara ”Sveriges Bästa Golfupplevelse!” Patrik har spelat in klubbens verksamhetsplan digitalt och infört kontinuerlig kommunikation till medlemmarna med videoinspelningar. Under senaste året har han, vår banchef och en banarkitekt utvecklat rangen till en fantastisk träningsplats som nu är en av de bästa. Han ser den enskilda individen i verksamheten vilket ger energi och motiverar. Han knyter ständigt nya kontakter i olika nätverk och har haft ett stort ansvarstagande, delaktighet och fokus i samband med vår om- och tillbyggnad av klubbhuset som invigs 2022.

Peter Stenberg - Gävle GK

Ur nominering

Peter har stor del i Gävle GK stora framgångar vad gäller idrott, management och säker arbetsmiljö. Gävleområdet drabbades av översvämningar med stora skador på anläggningen som följd. Banorna låg helt eller delvis under vatten i flera dagar och samtliga bunkrar totalförstördes, likaså transportvägar. Efter rådigt ingripande av Peter nyttjades klubbens sponsorer och ideella krafter för att minska utgifterna och för en snabb process. Peter har varit drivande att via Players 1st och via övrig medlemsdialog fortsätta klubbens ständiga arbete att både tillgänglighetsanpassa och möta morgondagens krav. Peter har under året varit drivande för byggandet av en golfhall med gym på anläggningen. Detta ger juniorerna träningsyta och förlänger säsongen för alla medlemmar. Nyligen fick klubben ett positivt svar på bygglovet, så nu gäller det att säkra finansieringen.