Nyhet:

Club Manager of the Year - Karolina

Club Manager of the Year 2016. Karolina Bohlin, Forsgårdens Golfklubb

Club Manager of the Year 2016 - Karolina Bohlin, Forsgårdens GK

Club Manager of the Year 2016 - Karolina Bohlin, Forsgårdens GK

Club Manager of the Year 2016

Karolina Bohlin
Forsgårdens Golfklubb

Motivering

Det ställs höga krav på en modern klubbchef. Personen förväntas inte sällan vara en sann humanist som kan konsten att få många olika slags människor att trivas och må bra, samtidigt som det också behövs en tydlighet och beslutskraft för att driva verksamheten i önskad riktning.

Årets Klubbchef 2016 har klarat den svåra balansgången på ett alldeles fantastiskt sätt
– och med hjälp av ett strukturerat och dynamiskt ledarskap satt sin egen prägel på klubbens miljö och klimat.

Parallellt med detta har personen också fungerat som motorn på den föredömliga utvecklingsresan som klubbens medlemmar har fått ge sig ut på. Via ett flertal spännande initiativ lägger nu betydligt fler människor tid på sin träning och tillbringar därmed mer tid på golfklubben, som på så vis också har blivit ett socialt nav i samhället.

Att klubben numera dessutom satsar oerhört hårt på ungdomarna med hjälp av nydanande
tankar har sett till att verksamheten växer – och lägger en grund för att klubben ska må bra också i framtiden.

Att genomföra allt detta är givetvis ingen one-woman-show, men i spetsen för den tilltalande utvecklingen står en klubbchef som både är en duktig doer men som också får fler människor att dra åt samma håll.

Club Manager of the Year 2016 är Karolina Bohlin, Forsgårdens GK.