Nyhet:

Valberedningens brev till medlemmar i GAF 2022

Till GAFs medlemmar. Vi i valberedningen vill ha hjälp av GAF:s medlemmar avseende förslag på kandidater till GAF:s styrelse och revisorer för mandatperioden 2022–2023.

Nominering av kandidater

På grundval av den information som valberedningen har inhämtat om de som kandiderar till en styrelsepost kommer den att nominera de personer som tillsammans utgör den bästa sammansättningen av styrelsen. Vid nomineringen utgår valberedningen från kunskap och personliga egenskaper samt geografisk spridning, ålder och kön. Valberedningen ska nominera kandidater så att styrelsens sammansättning utgörs av 40–60% kvinnor respektive män.

Nomineringsförfarandet innebär att styrelseledamot, som vill kandidera för omval, på nytt prövas i nomineringsförfarandet efter de förutsättningar som råder vid nomineringstillfället. Om det finns potentiella styrelsekandidater som vid den aktuella tidpunkten svarar bättre mot aktuella behov kommer dessa att nomineras. Styrelseledamot som i sådan situation inte nomineras för omval ska informeras före tillkännagivande av nomineringarna.
En styrelseledamot som inte förslagits av valberedningen för omval kan bli nominerad vid ett senare tillfälle.

Styrelsen
Thomas Ahlberg, Bokskogens GK, Ordförande, Vald 2021 ett år
Maria Eriksson, Skellefteå GK, Ledamot Vald, 2021 två år
Eleonore Höglund, Tjörns GK, Ledamot Vald, 2021 två år
Magnus Jivén, Ljunghusens GK, Ledamot Vald, 2020 två år
Maria Guslin, Fågelbro GCC, Ledamot, Vald 2020 två år
Johan Bjerngren, Trummenäs GK, Ledamot, Vald 2021 två år

Revisor
Martin Fredriksson, Herrljunga GK, Vald 2021 ett år

Revisorssuppleant
Margareta Rosengren, Halmstad GK, Vald 2021 ett år

För mer information om styrelsens arbete är ni välkomna att kontakta oss i valberedningen.

Ert förslag på kandidat (bör vara tillfrågad) vill vi ha senast den 15 februari 2022 skickat till valberedningens ordförande Jasmine Rawsthorne valberedningen@gafsverige.se

Valberedningen januari 2022

Jasmin Rawsthorne 
Ordförande 
Epost: valberedningen@gafsverige.se
Mobil: 0708–204026 

Stig Persson
Ledamot
Epost: stig.persson@gafsverige.se
Mobil: 0708–452550