Nyhet:

GAFs lönestatistik är snart klar

GAF genomförde under våren 2021 en kartläggning för att ta fram lönestatistik på golfanläggningarna i Sverige.

GAF genomförde under våren 2021 en kartläggning för att ta fram lönestatistik på golfanläggningarna i Sverige
Det är dryga två års sedan GAFs lönestatisk uppdaterades och nu i veckan gör vi ett avslut i inhämtningen av data.
Lönestatistiken är den mest efterfrågade rapporten.

Resultatet presenteras i olika kategorier som yrkesroll, på nationell- och distriktsnivå samt storlek på anläggning i relation till antal golfhål på GAFs utvalda mötesplatser.
Sammanställningen ger en bra information om löneläge till arbetstagare och arbetsgivare i golfbranschen.

Undersökningen är anonym vilket innebär att vem eller vilken anläggning som svarat på enkäten inte redovisas. GAF tar som tidigare år hjälp av Quicksearch för behandling av uppgifterna.

Runt 270 st klubbar (ca 60%) har varit med och bidragit till data denna gång vilket är rekord. Jätteroligt tycket vi på GAF kansliet. Tack alla för att ni har varit med och bidragit.