Nyhet:

GAFs lönestatistik uppdateras

GAF genomför under våren 2021 en kartläggning för att ta fram lönestatistik på golfanläggningarna i Sverige.

GAF genomför under våren 2021 en kartläggning för att ta fram lönestatistik på golfanläggningarna i Sverige
Det är nu dryga två års sedan GAFs lönestatisk uppdaterades och nu i veckan är löneenkäten på väg ut till landets samtliga klubbar.
Lönestatistiken är den mest efterfrågade rapporten.

Resultatet presenteras i olika kategorier som yrkesroll, på nationell- och distriktsnivå samt storlek på anläggning i relation till antal golfhål.
Sammanställningen ger en bra information om löneläge till arbetstagare och arbetsgivare i golfbranschen.

Undersökningen är anonym vilket innebär att vem eller vilken anläggning som svarat på enkäten inte redovisas. GAF tar som tidigare år hjälp av Quicksearch för behandling av uppgifterna.
Senast 31 mars vill vi få in alla svar för att kunna presentera en bra sammanställning på utvalda nätverksträffar.

Löneenkäten skickas till den officiella epostadressen på anläggningen och bör besvaras av anställd i ledande position/löneadministratör. 
Har din klubb inte fått löneenkäten i veckan (vecka 7)? Kontakta GAF kansliet.
Frågor kring undersökningen besvaras av verksamhetschef Anna Tidén 08-622 15 50