Nyhet:

GKCU 2020-2022 har startat.

GKCU (Golfens klubbchefsutbildning) startade upp i veckan med 26 deltagare...

GKCU (Golfens klubbchefsutbildning) startade upp i veckan med 26 deltagare. Utbildningen är ett samarbete mellan branschens yrkesorganisationer (PGA, GAF och SGA) med SGF som huvudman, och detta gör vi tillsammans med IHM Business School som utförare. Det innebär att det är en utbildning som täcker hela branschens behov och skapar de bästa förutsättningarna för dig som är, eller har som ambition att bli klubbchef eller av annan ledande befattning.

Utbildningen är utlagd på tre kalenderår med start i oktober 2020 och avslutning mars/april 2022 med kursdagar fördelade på 9 tillfällen.
300 timmar varav 200 timmar i kursform och 100 timmar som enskilt arbete