Nyhet:

Golfträffen 2020 - En sammanfattning

Golfträffen är slut för den här gången. 

Genomströmningen under dagarna var 159 personer fördelat på 90 talet golfanläggningar och ett antal samarbetspartners. En ökning sedan förra året.
I år hade vi två olika spår att välja på, ledning (Golf Management Forum) och kansli (Kansliadministration) vilket var uppskattat. 

Idrottsprofilen och legenden Jonas Bergqvist inledde Golfträffen och efter lunch berättade Fredrik Cederborg om framtidens verksamhetssystem.
Per Simonsson, Club Manager of the Year 2018, fortsatte med Min resa inom golfen och FSGA med Johan Henrikson, Johan Benestam, Magnus Sunesson, Peter Nordwall och Peter Chamberlain höll fyra korta föreläsningar om Spelupplevelse ur ett jämställdhetsperspektiv. Aktuella trender inom bunkrar och hinder. Modern trädvård på golfbana. Orange tee, hur och varför. På kvällen var det Årsmöte i GAF och Thomas Ahlberg omvaldes som ordförande. Vi delade ut priset Club Manager of the Year 2019 till Christian Jakobsson, Halmstad GK.

Onsdagen startade med Annika R Malmberg på temat "Starkare samarbete för bättre resultat" och efter lunch delade vi upp oss i två olika spår. Golf Management Forum (GMF) som var för klubbchefer eller motsvarande och Kansliadministration (KA) för reception och kansli.
På GMF hade vi Risk- och krishantering med Göran Larsson och Emelie Herre, Barsebäck GCC samt Kristian Pettersson från Räddningstjänsten Halmstad.
Patrik Skoog, KC på Sollentuna GK höll i Rekrytera tränare till GK. På KA spåret hade vi Service och bemötande med Ulrika Westin Öjestrand GC via länk från Sundsvall och Kristina Hallqvist från Troxhammar KK berättade om att Ekonomi på Golfklubb och olika digitala stödsystem.

På torsdagen startar vi upp med Christer Olsson på temat "Livet är ett tillsammansprojekt". Christer Olsson fortsatte sedan i GMF spåret med ledarskapsutveckling i form av föreläsning och diskussioner. På KA spåret hade vi Susanne Persson och Ove Ellemark som berättade om att arbeta strategiskt och praktiskt med kommunikation via hemsida, nyhetsbrev och sociala medier.

Golfträffen genomfördes på Hotel Tylösand i Halmstad 3-5 mars. 

Här nedan finns några av efterfrågade dokument från dagarna.

Club Manager of the Year 2019 - Christian Jakobsson, Halmstad GK

Christian Jakobsson från Halmstad GK har av juryn hedrats med titeln Club Manager of the Year 2019.

Motivering:

Vägen till framgång går via ett tydligt ledarskap. Genom att anförtro klubbens alla medarbetare eget ansvar har årets klubbchef har skapat utrymme för utveckling, tillväxt och framgång, för såväl individen som för klubben. Golfklubben blomstrar och årets klubbchef är en starkt bidragande orsak till detta.

Framgång kan mätas på olika sätt. En stabil ekonomi, nöjda medlemmar eller en uppseendeväckande golfanläggning. Årets klubbchef kan bocka av samtliga kriterier. Klubbens intäkter ökande 2019 med två miljoner kronor. Greenfeeintäkterna nådde rekordnivåer och sponsorintäkterna steg med 22 procent.
På tio år har bolagets omsättning nära nog fördubblats. Ekonomin är stabil och klubben investerar i både klubbhus och bana.

Restaurangen som drivs i egen regi har prisats för sin gastronomiska kvalitet och banans konsekvent utmärkta presentation tilltalar både medlemmar och gäster. Att förfina det som nästan är perfekt är en konst som inte alla behärskar. Aldrig har klubbens 3000 medlemmar varit så nöjda som 2019: Vi kan väl passa på att nämna att ytterligare 2000 förhoppningsfulla står i en kö som aldrig tycks sina.

Årets klubbchef har med små gester åstadkommit stora resultat och visat att även en etablerad institution med gamla anor och stolta traditioner kan må bra av en smula nytänkande och utveckling.

Christian Jakobsson lever verkligen upp till Halmstad Golfklubbs devis: ”Din bästa golfupplevelse”.

GAF Årsmöte - Thomas Ahlberg fick förnyat förtroende

Thomas Ahlberg, Bokskogens GK fick fortsatt förtroende som GAFs ordförande.

Ett 40-tal medlemmar närvarade och tog beslut om framtiden på GAFs årsmöte i Halmstad den 3 mars som leddes av Jörgen Kjellgren, Båstad GK och Margareta Rosengren, Halmstad GK.

Thomas Ahlberg, Bokskogens GK fick fortsatt förtroende som GAFs ordförande.
Magnus Jivén Ljunghusens GK omvaldes.
Nya i styrelsen blev Maria Guslin, Fågelbro GCC och Marcus Grimstad, Karlskoga GK

Christian Jakobsson, Halmstad GK och Richard Svalling, Eskilstuna GK avtackades.

Styrelsen 2020 är följande
Thomas Ahlberg, Bokskogens GK
Magnus Jivén, Ljunghusens GK
Eleonore Höglund, Tjörns GK
Kristian Olsson, Sölvesborgs GK
Marcus Grimstad, Karlskoga GK
Maria Ericsson, Skellefteå GK
Maria Guslin, Fågelbro Golf & CC

Revisor
Martin Fredriksson, Herrljunga

Revisorsuppleant
Margareta Rosengren, Halmstad GK

Valberedningen
Christin Gustafsson
Stig Persson

Gilla oss på Facebook och Instagram

För mer bilder mm
www.facebook.com/gafsverige
www.instagram.com/gafsverige

Återigen tack alla som var med och bidrog till tre trevliga och innehållsrika dagar på Tylösand.