Nyhet:

Höstens utbildningar 2022

Nu finns höstens utbildningar på plats och anmälningssidorna öppnar upp Vi på GAF börjar bli klara med all planering inför en späckad höst och öppnar upp för anmälan till nästan alla utbildningar/mötesplatser. Alla utbildningar är reviderade under våren och kommer i en form med bland annat nya benämningar och en tydligare progression. Massor av utbildningar inom olika områden – administration, ledning och GIT. Utöver nedan utbildningar finns det även möjlighet att anmäla sig till nätverksutbytet med britterna, GCMA, som genomförs i Göteborg 6–8 september. Senare i sommar/början höst kommer info om GAF Mästerskapet. ForeQ! Golfträffen, Klubbchefsträffar och Kansli & Administrationsträffar samt ’Nya Klubbchefer’.

GIT3dagars+. Oktober i Stockholm eller december på Omberg

GIT tredagars+. Webbaserad ½ dag samt 3 dagar på plats. 
Alla golfklubbar i Sverige har tillgång till Golfens IT-system, GIT. Denna utbildning innehåller fortsättning och fördjupning och ger svar på många av dina frågor om möjligheterna i GIT. Utbildningen får höga betyg i utvärderingar från deltagare.

Målet med utbildningen är fördjupa och bredda kunskaperna i GIT för att få en effektiv hantering det dagliga arbetet på golfanläggningen. Syftet är att deltagarna ska kunna organisera och systematisera verksamheten samt genom analys av olika rapporter i GIT kunna utveckla verksamheten. Men även att vara förberedd på att lära sig och använda nya funktioner av systemet i samtid och framtid.

Utbildningen GIT tredagars+ vänder sig till Dig som kanslist eller klubbchef som har minst 1 års erfarenhet av aktivt arbete i GIT och vill få en bredare och djupare kunskap i GIT för ökad verksamhetsutveckling. Grunder - genomgång av de befintliga modulerna i GIT. Fortsättning - statistik och rapporter förslag till utveckling av klubben och anläggningen med utgångspunkt i analys av rapporter.

Läs mer om GIT tredagars+ här >>>

Tis-Tor 18-20 oktober 2022 i Idrottens Hus/Stockholm plus webbhalvdag v 40
Direkt till anmälan här >>>
Sista anmälningsdag: 20 september 2022

Tis-Tor 6-8 december 2022 på Omberg Golf Resort plus webbhalvdag v 47
Direkt till anmälan här >>>
Sista anmälningsdag: 7 november 2022

SM – Service Management. 15-17 november 2022 i Stockholm

SM – Service Management 
Service, värdskap och bemötande är viktigt när medlemmar och gäster besöker golfanläggningen. GAF och SGF erbjuder en utbildning som ger dig trygghet att kunna bemästra olika situationer i golfklubbens reception och kansli. Utbildningen omfattar administrativa kunskaper i bland annat GIT, golfens organisation, service och bemötande, samt golfens roll i samhället. Du kommer att få fördjupa dig i idrotten golf och golfbanan, viktiga kunskaper för att kunna ge rätt service till både vana och ovana golfare samt andra gäster på anläggningen.
 
 
Tis-Tor 15-17 november 2022 i Idrottens Hus/Stockholm 
Direkt till anmälan här >>> 
Sista anmälningsdag: 17 oktober 2022

KM - Klubb Management. 29 nov-1 dec 2022 och 23-26 jan 2023 i Stockholm

KM - Klubb Management 
Att arbeta på eller att leda en golfklubb innebär en mångfacetterad förmåga och kräver kunskaper inom flera kompetensområden. Allt från idrotten golf, spelet på banan, träningen, skötsel, kommunikation, ledarskap och medarbetarskap, lagar, regler och förhållningssätt, IT och verksamhetsstöd, utvärdering av verksamhet och mycket mer. Denna ”Klubb Management utbildning” omfattar många av dessa områden. I vissa delar går utbildningen lite djupare och inom andra delar lite bredare. Utbildningen är en viktig del i den progression av utbildningar inom administration på golfanläggning som GAF tillsammans med SGF erbjuder.
 
 
Del 1 Tis-Tor 29 nov-1 dec 2022. Del 2 Mån-Tor 23-26 jan 2023 i Idrottens Hus/Stockholm 
Direkt till anmälan här >>> 
Sista anmälningsdag: 31 oktober 2022

GM - Golf Management för administration och ledning. 16 studieveckor

GM - Golf Management för administration och ledning
Denna utbildning vänder sig till dig som har arbetat på golfklubb och har erfarenhet från administrativt golfarbete, gått GUA-SM/HUA-KM, GIT utbildningar eller deltagit på olika GAF träffar men även för dig som idag arbetar på bana eller som tränare. Eventuellt kan du gå utbildningen SM eller KM parallellt med denna. Utbildningen genomförs på halvtid och omfattar 16 veckor. Genomförs på distans/digitalt förutom två uppstartsdagar och två avslutningsdagar på Bosön Idrottsfolkhögskola.

Föreläsningarna genomförs företrädesvis mellan klockan 9–12 tisdagar och torsdagar varje vecka. Därutöver har du både enskilda uppgifter och grupparbeten. Utbildningen har genomförds två gånger tidigare och fått mycket positivt gensvar. Efter utvärdering har utbildningen reviderats för att bli ännu bättre. Innehållet omfattar golf- och svensk idrottsorganisation, ekonomi, juridik, marknadsföring, digitala verksamhetsstödssystem, prioriterade utvecklingsområden inom svensk golf.
Utbildningen genomförs av Bosön Idrottsfolkhögskola i samarbete med Golf Management Sverige GAF och Svensk Golfförbundet (SGF).

Läs mer om GM - Golf Management för administration och ledning här >>>

Start med två dagar på plats 13-14 oktober 2022 på Bosön/Lidingö 
Direkt till anmälan >>> 
Sista anmälningsdag: 18 september 2022

GKCU 2022-2024. Utbilda dig till klubbchef. Start oktober 2022.

GKCU - Golfens Klubbchefsutbildning 2022–2024 
Nu kan du som har erfarenhet av golf och golfadministration ansöka till GKCU - Golfens Klubbchefsutbildning 2022–2024. GKCU är ett samarbete mellan branschens olika organisationer och vår högsta utbildning. Ta chansen att skaffa dig nödvändiga kunskaper och förmåga att hantera en golfanläggnings driftsfrågor, utmaningar och strategiarbete.

Utbildningen är ett samarbete mellan branschens yrkesorganisationer som är PGA, GAF och SGA med SGF som huvudman. Föreläsarna kommer från idrottsrörelsen, högre utbildning och utbildningspartners inom näringslivet. Det innebär att utbildningen omfattar branschens behov och skapar de bästa förutsättningarna för dig som är, eller har ambition att bli klubbchef eller innehar annan ledande befattning.

Läs mer om GKCU - Golfens Klubbchefsutbildning 2022–2024 här >>>

Start i oktober 2022
Direkt till anmälan (PGAs hemsida) >>>
Sista ansökningsdag den 1 september 2022