Nyhet:

Höstens utbildningar 2023

Nu finns höstens utbildningar på plats och anmälningssidorna öppnar upp Vi på GAF börjar bli klara med all planering inför en späckad höst och öppnar upp för anmälan till nästan alla utbildningar/mötesplatser. Alla utbildningar är reviderade under våren/sommaren och kommer i en form med bland annat nya benämningar och en tydligare progression. Utöver nedan utbildningar finns det även möjlighet att anmäla sig till nätverksutbytet med britterna, GCMA, som genomförs i Leeds 27-31 augusti. Senare i sommar/början höst kommer info om ForeQ! Golfträffen, Klubbchefsträffar och Kansli & Administrationsträffar samt ’Nya Klubbchefer’. Och Golfens Klubbchefsutbildning GKCU 2022-2024 rullar på.

SM – Service Management. 24-26 oktober 2023 i Stockholm

SM – Service Management 
Under golfsäsongen är kansliet och receptionen oftast navet på klubben. Det är till receptionen och som medlemmar och gäster söker sig. Som klubbens ansikte utåt är service, bemötande och värdskap därför oerhört viktigt. Lätt att förstå men svårare att få till i den oftast stressiga vardagen med många olika arbetsuppgifter och frågor.
Därför erbjuder GAF och SGF en utbildning som ger dig trygghet i att hantera olika situationer som kan uppstå i receptionen och kansliet. Du får med dig grundläggande kunskap i GITs bokningssystem, tävlings- och medlemshantering, du lär dig mer om golfens och klubbens organisation, golfbanan och idrotten golf, viktiga kunskaper för att kunna ge rätt service till både vana och ovana golfare samt övriga gäster på anläggningen. Vi pratar service och bemötande, vad som är hygienfaktorer samt vilka förväntningar som finns och hur man kan möta dem.

 
Tis-Tor 24-26 oktober 2023 i Idrottens Hus/Stockholm
Direkt till anmälan här >>> 
Sista anmälningsdag: 29 september 2023

GIT3dagars+. 21-23 november 2023 på Öijared Resort

GIT tredagars+. Två webbaserad ½ dagar samt 3 dagar på plats. Alla golfklubbar i Sverige har tillgång till Golfens IT-system, GIT. Denna utbildning innehåller fortsättning och fördjupning och ger svar på många av dina frågor om möjligheterna i GIT. Utbildningen får höga betyg i utvärderingar från deltagare.

Målet med utbildningen är fördjupa och bredda kunskaperna i GIT för att få en effektiv hantering det dagliga arbetet på golfanläggningen. Syftet är att deltagarna ska kunna organisera och systematisera verksamheten samt genom analys av olika rapporter i GIT kunna utveckla verksamheten. Men även att vara förberedd på att lära sig och använda nya funktioner av systemet i samtid och framtid.

Utbildningen GIT tredagars+ vänder sig till Dig som kanslist eller klubbchef som har minst 1 års erfarenhet av aktivt arbete i GIT och vill få en bredare och djupare kunskap i GIT för ökad verksamhetsutveckling. Grunder - genomgång av de befintliga modulerna i GIT. Fortsättning - statistik och rapporter förslag till utveckling av klubben och anläggningen med utgångspunkt i analys av rapporter.
 
 
Tis-Tor 21-23 november 2023 på Öijared Resort plus webbhalvdag v 45 & v 49
Direkt till anmälan här >>>
Sista anmälningsdag: 17 oktober 2023

KMK - Klubb Management Kansli. 27-30 november 2023 på Kallfors Golf

KMK - Klubb Management Kansli
Arbetet på en golfklubb är komplext. Du som arbetar på kansliet behöver ha kunskap och/eller erfarenhet inom vitt skilda områden, som GIT, informationsteknik, ekonomisystem, golfklubbens organisation, planering, service och bemötande. Du behöver kunna en del om idrotten golf och spelet på banan men också vara ett stöd till kommittéer och samarbeta med entreprenörer.
Klubb Management Kansli riktar sig till dig som gör mycket av det viktiga arbetet ”back office”. Utbildningen ger en fördjupad kunskap i många av de delar som måste hanteras för att klubben ska fungera. Sköta GIT och medlemshantering, fakturering, rapporter, inbjudningar och kalendrar, hålla hemsida och sociala medier uppdaterade, och mycket annat.
Utbildningen är en viktig del i den progression av utbildningar inom administration på golfanläggning som GAF tillsammans med SGF erbjuder.
 
 
Mån-tor 27-30 november 2023 på Kallfors Golf
Direkt till anmälan här >>> 
Sista anmälningsdag: 26 oktober 2023

KML - Klubb Management Ledning. 29 januari-1 februari 2024 på Kallfors Golf

KML - Klubb Management Ledning
Golfklubben är en komplex verksamhet. Att arbeta i ledande ställning kräver en mångfacetterad förmåga och kunskap inom flera kompetensområden, allt från organisation, kommunikation, ekonomi, ledarskap, personalfrågor, hybridverksamheten mellan en ideell förening och ett aktiebolag, arbetsmiljö, fastighetsskötsel, lagar, regler och förhållningssätt till idrotten golf, spelet på banan, träning, tävling och banskötsel. Du behöver även kunna hantera digitala verktyg och verksamhetsstöd för att göra utvärderingar/uppföljningar och ta fram relevanta rapporter. Denna ”Klubb Management Ledning” omfattar många av dessa områden. I vissa delar går utbildningen lite djupare och inom andra delar lite bredare.
Utbildningen är en viktig del i den progression av utbildningar inom administration på golfanläggning som GAF tillsammans med SGF erbjuder.

 
Mån-tor 29 januari-1 februari 2024 på Kallfors Golf
Direkt till anmälan här >>> 
Sista anmälningsdag: 26 december 2023