Nyhet:

Klubbchefer hyllar golfens forskning

STERF, de nordiska golfförbundens forskningsstiftelse, fyller 15 år i år – och hyllas av klubbchefer. - Det är så häftigt att golfen har en egen forskningsstiftelse. Den har stor betydelse för oss som klubb i diskussioner med kommunens företrädare för att skapa en bra dialog med dem, säger Jonas Widegren, klubbchef på Stockholms GK.

Enligt Jonas Widegren, klubbchef Stockholms Golfklubb, har STERF haft stor betydelse för klubben i diskussioner med kommunala tjänstemän för att skapa en bra dialog med kommunen. Det i sin tur har lett till ett nytt, bra arrendeavtal.  Foto: Thomas Björn

Enligt Jonas Widegren, klubbchef Stockholms Golfklubb, har STERF haft stor betydelse för klubben i diskussioner med kommunala tjänstemän för att skapa en bra dialog med kommunen. Det i sin tur har lett till ett nytt, bra arrendeavtal. Foto: Thomas Björn

De nordiska golfförbunden var tidigt ute att inse värdet av att investera pengar i forskning avseende grönytor. 2006 bildades STERF, Scandinavian Turfgrass and Environment Research Foundation.

0,5 euro per medlem och år går till STERF, vilket gett 50 miljoner kronor hittills. Lägg därtill ytterligare 25 miljoner kronor som har kommit in via myndigheter, företag och andra stiftelser. Pengarna har bidragit till bland annat följande genom åren:

• Forskning kring nya grässjukdomar, som dollarspot (myntmärken), på grund av klimatförändringar.
• Strategier för god övervintring, bland annat vintertäckning av greener.
• Ny teknik med robotgräsklippare.
• Multifunktionella golfanläggningar med bland annat golfbanan som utomhusklassrum.

En av de klubbchefer som är tacksam för STERFs forskning är Jonas Widegren, klubbchef Stockholms Golfklubb.
- Den har stor betydelse för oss som klubb i diskussioner med kommunala tjänstemän för att skapa en bra dialog med kommunen. Jag vill gå så långt att säga att det var avgörande för förnyelsen av vårt arrende i slutet av förra året, att vi kunde påvisa hur vi arbetar för att minska bekämpningsmedel och öka den biologiska mångfalden.

Stockholms Golfklubb har nu ett arrende som sträcker sig till 2035, en grön lunga i hjärtat av Danderyd där det spelades 33 000 golfronder under 2020 – 10 000 fler än 2019. STERFs forskning har också hjälpt klubben att förstå vikten av naturvård och golfbanans ökade naturvärden.

- Med STERFs forskning i ryggen har vi skapat ett fantastiskt samarbete med stadsträdgårdsmästaren i Danderyds kommun, Karin Almén, som vi visat runt på banan och tillsammans diskuterat hur vi kan öka den biologiska mångfalden. Vi har också engagerat hembygdsföreningen, som ägnade ett helt uppslag i sin årsberättelse om klubben och de värden vi bidar med till Danderyds kommun.

Jasmine Rawsthorne, KC Karlshamns Golfklubb

Jasmine Rawsthorne, KC Karlshamns Golfklubb

Förtjänar mer cred
Jasmine Rawsthorne är klubbchef på Karlshamns GK, med ett förflutet som både klubbchef och greenkeeper på Torrekulla GK. hon har kompletterat 20 års erfarenhet som klubbchef med HGU, Högre GreenkeeperUtbildning.

- STERF betyder mycket för klubben och arbetet med grönytor. Speciellt minns jag forskningen kring behovsanpassad gödsling - jag lärde mig att eventuellt ökade personalkostnader kompenseras av mindre risk för svampangrepp - samt täckning och skottning av greener.
- STERF förtjänar mer cred för sitt arbete. Den passning jag vill skicka med är att stiftelsen bör bli bättre på att marknadsföra sig, och kanske framför allt vända sig mer till styrelserna i klubbarna för att skapa en ökad förståelse för grönytearbete inklusive vilka maskiner och redskap som behövs för att bedriva arbetet effektivt.

Önskar aktivare klubbar
Det är inte bara klubbchefer som uppskattar STERF, utan även banchefer. Magnus Barth, Kils GK, är en av dem. Han säger:

- Personligen är STERF oerhört värdefullt. Jag har lärt mig mycket i min yrkesroll, bland annat tack vare bra kontakt med nordiska kollegor inom STERF. När det gäller Kils golfklubb tog vi ett beslut 2019 att gå över till regenerativ banskötsel, det vill säga biologisk banskötsel, för att komma bort från gödsling och bekämpningsmedel.
- Min önskan nu är att klubbarna blir mer aktiva och stöttar STERF i det fortsatta arbetet, och tar del av den information som stiftelsen skickar ut via bland annat hemsida och årsberättelse. Det är viktigt att STERFs arbete fortsätter.

Påverkat politiskt
Maria Strandberg, direktör i STERF tillika forsknings- och utvecklingschef i Svenska Golfförbundet, anser att stiftelsens olika forskningsprojekt varit till nytta för såväl golfspelare, klubbar och förbund som för hela utvecklingen av idrotten.
- Vi har även påverkat politiskt. Tack vare resultat från våra projekt kunde vi exempelvis vara med och påverka formuleringen av EU:s direktiv om hållbar användning av bekämpningsmedel.

Vid sidan av en mängd praktiska tips, råd och rekommendationer till spelare, banpersonal och klubbar, tycker hon att stiftelsens forskning framför allt bidragit till en ökad medvetenhet och inte minst utveckling vad gäller klimat- och hållbarhetsarbetet inom golfsporten i de nordiska länderna.

Claes Salomonsson
Thomas Björn

Fakta:
• STERF är en förkortning av Scandinavian Turfgrass and Environment Research Foundation och är de nordiska golfförbundens gemensamma forskningsstiftelse.
• Syftet med verksamheten är att bedriva gemensam forskning och utveckling och genom samarbete utnyttja den kunskap och expertis som finns på området inom Norden.
• Verksamheten finansieras genom att varje golfförbund bidrar med 0,5 euro per medlem och år. Det har under de 15 år stiftelsen funnits inneburit cirka 50 miljoner kronor som använts till forskning och utveckling. Därtill ska läggas ytterligare cirka 25 miljoner kronor från myndigheter, företag och stiftelser för forskning inom grönytor, vilket varit till gagn för andra än golfen, bland annat parkförvaltningar i landets kommuner.
• Läs mer på www.sterf.org