Nyhet:

Medlemskap i GAF 2017

Förra året beslutade årsmötet att bibehålla medlemsavgifterna intakta. Därav ingen höjning av medlemsavgifterna 2017. Som ett medskick att vi ska ännu tydligare med att en anläggning/bolag/klubb kan vid betalning av maxbeloppet 6000 kronor registrera samtliga tjänstemän.

Läs mer om medlemskapet här (och anmäl nya medlemmar där)