Nyhet:

Utbildningsdagar Ronneby Brunn 15-17 oktober 2018 - Information

För att utbildningsdagar ska bli så värdefulla som möjligt i relation till den tid och kostnad deltagare avsätter behövs ett visst deltagarantal för att det ska bli både kunskapsmässigt och ekonomiskt försvarbart.

Efter en intensiv markandföring de senaste veckorna via mail, nyhetsbrev, sociala medier och telefonsamtal så har GAF beslutat att ställa in utbildningsdagarna på Ronneby Brunn.
Skälen till att inte så många anmält sig är både varierande och många. Men vi kan konstatera att utbildning och erfarenhetsutbyte inte prioriteras vid strama ekonomiska ramar, andra prioriteringar och många erbjudna event och möten.
Alla inblandade deltagare, partners och föreläsare har erhållit information via mail.

Styrelsen och GAF kansliet arbetar vidare med höstens andra aktiviteter och utbildningar. Håll dig uppdaterad via hemsidan, nyhetsbrev och Facebook.

Nästa aktivitet är GAF mästerskapet på Omberg den 4 oktober och du kan anmäla dig dit här.

Hälsningar Anna och John