Nyhet:

Valberedningens brev till medlemmar i GAF

Till Medlemmar i GAF. Vi i valberedningen vill ha hjälp från GAF:s medlemmar avseende förslag på kandidater till GAF:s styrelse och revisorer för mandatperioden 2020 - 2021.

Nominering av kandidater

På grundval av den information som valberedningen har inhämtat om de som kandiderar till en styrelsepost kommer den att nominera de personer som tillsammans utgör den bästa sammansättningen av styrelsen. Vid nomineringen utgår valberedningen från kunskap och personliga egenskaper samt geografisk spridning, ålder och kön. Valberedningen ska nominera kandidater så att styrelsens sammansättning utgörs av 40 - 60% kvinnor respektive män.

Nomineringsförfarandet innebär att styrelseledamot, som vill kandidera för omval, på nytt prövas i nomineringsförfarandet efter de förutsättningar som råder vid nomineringstillfället. Om det finns potentiella styrelsekandidater som vid den aktuella tidpunkten svarar bättre mot aktuella behov kommer dessa att nomineras. Styrelseledamot som i sådan situation inte nomineras för omval ska informeras före tillkännagivande av nomineringarna.

En styrelseledamot som inte förslagits av valberedningen för omval kan bli nominerad vid ett senare tillfälle.

Styrelsen idag är:
Thomas Ahlberg, Bokskogens GK, Ordförande, Vald 2019 ett år
Richard Svalling, Eskilstuna GK, V Ordförande, Vald 2018 två år
Christian Jakobsson, Halmstad GK, Ledamot, Vald 2018 två år
Kristian Olsson, Sölvesborgs GK, Ledamot, Vald 2019 två år
Maria Eriksson, Skellefteå GK, Ledamot, Vald 2019 två år
Eleonore Höglund, Tjörns GK, Ledamot, Vald 2019 två år
Magnus Jivén, Ljunghusens GK, Ledamot, Vald 2019 ett år

Revisorer idag är:
Martin Fredriksson, Herrljunga GK, Vald 2019 ett år

Revisorssuppleant är:
Margareta Rosengren, Halmstad GK, Vald 2019 ett år

För mer information om styrelsens arbete är ni välkomna att kontakta oss i valberedningen.

Ert förslag på kandidat (bör vara tillfrågad) vill vi ha senast den 1 februari 2020 skickat till valberedningens ordförande Christin Gustafsson valberedningen@gafsverige.se

Valberedningen november 2019

Christin Gustafsson
Ordförande
christin.gustafsson@gafsverige.se
Mobil: 0702-57 64 10

Stig Persson
Ledamot
stig.persson@gafsverige.se
Mobil: 0708-45 25 50