GIT 3 stegsutbildning:

GIT 3-stegsutbildning

GIT utbildning i 3 steg

Alla golfklubbar i Sverige har tillgång till Golfens IT-System, GIT. Denna utbildning innehåller grunder, fortsättning och fördjupning och ger svar på alla dina frågor om möjligheterna i GIT. Utbildningen får höga betyg i utvärderingar från deltagare.

 

Målgrupp

Utbildningen "GIT 3-stegutbildning" vänder sig till Dig som kanslist eller klubbchef som har minst 1 års erfarenhet av aktivt arbete i GIT och vill få en bredare och djupare kunskap i GIT för ökad verksamhetsutveckling. Steg 1, grund - genomgång av de befintliga modulerna i GIT. Steg 2, fortsättning - statistik och rapporter. Steg 3, förslag till utveckling av klubben och anläggningen med utgångspunkt i analys av rapporter.

Mål/Syfte

Målet med utbildningen är bredda kunskaperna i GIT för att få en effektiv hantering det dagliga arbetet på golfanläggningen. Syftet är att deltagarna ska kunna organisera och systematisera verksamheten samt genom analys av olika rapporter i GIT kunna utveckla verksamheten. Vara förberedd på att lära sig och använda nya funktioner av systemet i framtiden.

Innehåll

Grundläggande och fördjupade kunskaper i:
GDPR och IT säkerhet, Bokning, Fakturering, Företagshantering, GIT Tävling, Golfbana, Min Golf, Personbild, Word och e-post, Uppdrag, Medlemstyper och Klubbgrupper. Rapporter och statistik i GIT med hjälp av Excel. Utvecklingen av GIT – online.

Metodik

Utbildningen sker i konferenslokal med deltagarnas egna bärbara datorer. Utbildningen är lärarledd med inslag av grupparbete och självstudier. Sista steget (3) med analys av rapporter och utvecklingsarbete kommer att ske i föreläsnings modell och i modell ”workshop”.

Föreläsare

Ylva Skännestig & Christoffer Hedlund, SGF. Eventuell extra ’processledare’ vid steg 3

Kurstid

Dag 1–2 (steg 1) Start 10.00. Avslut ca 16.30
Dag 3 (steg 2) Start 08.30. Avslut ca 16.30
Dag 4–5 (steg 3) Start 08.30. Avslut ca 15.00

Boende

Boende på lokalitet inkl helpension

Antal deltagare

Min 12 st och Max 20 st deltagare

Preliminär kursavgift

Dag 1–2 (steg 1+2) kost och logi 1 natt ingår
1 dag digital och 2 dagar fysik
5 500 kr Enkelrum 4 500 kr Ej boende

Dag 2-3 (steg 2+3) kost och logi 1 natt ingår
2 dagar fysik
4 900 kr Enkelrum 3 900 kr Ej boende

Dag 3 (steg 3) kost och logi 1 natt ingår
1 dag fysik (logi natt mellan ons/tor)
3 900 kr Enkelrum 2 900 kr Ej boende

Dag 1–3 (steg 1+2+3) kost och logi 2 natt ingår
1 dag digital och 3 dagar fysik
9 400 kr Enkelrum 7 400 kr Ej boende

Ej medlemmar i GAF tillägg på kursavgift 1300 kr.

Ingår: Boende i enkelrum, fika, luncher, middagar, utbildning, dokumentation. Samt frukt, nötter, godis och kaffe i konferenslokalen.

Anmälan

Anmälan till GIT 3-stegutbildningen på Omberg 29 nov-3 dec 2021
Sista anmälningsdag är - 25 oktober 2021

Observera att anmälan är bindande
100% återbetalning vid avanmälan senast 11/10 kl 13.00.
50% återbetalning vid avanmälan senast 18/10 kl 13.00.
Avanmälan efter 25/10 kl 13.01 ges ingen återbetalning.
Avanmälan görs till GAF kansli på kansli@gafsverige.se

 

Nästa utbildningstillfälle

Vecka 48. 29 nov-3 dec Omberg Golf Resort
Fysik utbildning 30 nov-2 dec på omberg och en/två digitala dagar under vecka 46 och eller vecka 47.

Frågor om utbildningen?

GAF Kansli
Epost: kansli@gafsverige.se
Tfn: 08-6221550