GM:

GM

GM - Golf Management för administration och ledning

Denna utbildning vänder sig till dig som har arbetat på golfklubb och har erfarenhet från administrativt golfarbete, gått GUA/HUA, GIT utbildningar eller deltagit på olika GAF träffar. Vid behov kan du gå utbildningen GUA eller HUA parallellt med denna. Utbildningen genomförs på halvtid och omfattar 16 veckor. Genomförs på distans/digitalt förutom två uppstartsdagar och två avslutningsdagar på Bosön Idrottsfolkhögskola.

Föreläsningarna genomförs företrädesvis mellan klockan 9–12 tisdagar och torsdagar varje vecka. Därutöver har du både enskilda uppgifter och grupparbeten. Utbildningen genomfördes första gången 2020–2021 med ca 25 deltagare och fick mycket positivt gensvar. Efter utvärdering har utbildningen reviderats för att bli ännu bättre. Innehållet omfattar golf- och svensk idrottsorganisation, ekonomi, juridik, marknadsföring, digitala verksamhetsstödssystem, prioriterade utvecklingsområden inom svensk golf.
Utbildningen genomförs i samverkan med SGF och RF/SISU, Bosön Idrottsfolkhögskola.

Kommande utbildning

Start 28–29 oktober 2021. Bosön, Stockholm och Digital.
16 veckor. Se vidare i PDFen.

Registrera dig och gör din anmälan här >>>
(länk till registrering och anmälan/Bosön Idrottsfolkhögskola)

Golf Management för administration och ledning

Golf Mangement för administration och ledning är en skräddarsydd utbildning för dig som idag arbetar med administration inom en golfklubb och vill höja din kompetens och på så sätt bli en viktig del i klubben och företagets utveckling.

Syfte

Syftet med utbildningen är att utveckla dig själv och ditt arbetssätt i din roll som föreningsanställd i en golfklubb. Att ge möjlighet till ökad kunskap kring organisation, verksamhet och management. Att med ökad kompetens bli en viktig resurs i arbetet med att utveckla klubben och dess medlemmar.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till dig som idag arbetar på kansliet i en golfklubb eller i en styrelse och sköter stora delar av det administrativa arbetet.

Mål efter genomför utbildning

Efter genomförd utbildning har du fått ett bättre helhetsperspektiv och kan på så sätt prioritera bättre bland kansliets alla uppgifter. Du har mer kunskap och verktyg för att kunna planera, genomföra och utvärdera olika arbetsprocesser i samråd med ledning och styrelse. Du vet mer om behoven hos klubbens alla målgrupper och hur du skall kommunicera med dessa.

Omfattning och form

Utbildningen pågår i totalt 16 veckor mellan oktober 2021 och mars 2022. Utbildningen sker i huvudsak på distans och är beräknad till cirka 20 studietimmar/vecka. Deltagaren styr själv över sin studietid förutom två fasta tillfällen per vecka, tisdagar och torsdagar mellan 09.00 – 12.00. Utbildningen innehåller också två obligatoriska tvådagars träffar på plats på Bosön. Där finns möjlighet att boka boende och övernatta om du reser långt.

Förkunskaper

Du arbetar idag på ett golfkansli eller sitter i en styrelse och tar med dig de kunskaper och erfarenheter som du har utifrån ditt arbete på klubben. Under utbildningen kommer du att få uppgifter att jobba med som du direkt kan använda i ditt vanliga arbete. Du bör har deltagit i GUA, HUA, GIT utbildning eller deltagit på golfträffar/utbildningsdagar tidigare med GAF och vill gå vidare i din utveckling.

Examination och kurskrav

För godkänd på utbildningen krävs aktivt deltagande på online undervisningen och de två fysisk träffarna, samt godkända inlämningsuppgifter

Utbildningsanordnare

Bosön Idrottsfolkhögskola i samarbete med GAF och SGF

Kontaktperson

Michael Brobeck, michael.brobeck@boson.se

Antagning och urvalsprocess

Maxantal kursdeltagare är 30.

Anmälan

Senaste datum för anmälan är 30 september 2021.

Anmäl dig via länken:
https://sms.schoolsoft.se/fhsk/jsp/LoginApplicant.jsp?application_education_id=13503

För frågor gällande anmälan,
kontakta: lina.oljeqvist@boson.se

Avbokning

Avbokning senast två veckor innan utbildningen startar.

Kostnad

Utbildningen är kostnadsfri då den sker som en samverkansutbildning mellan Bosön Idrottsfolkhögskola, GAF och SGF.

Du eller din förening står för resorna till och från Bosön, samt logi under träffarna.

Övrig information

Utbildningen startar torsdag den 28 oktober klockan 10.00 på Bosön Idrottsfolkhögskola, Lidingö och vi håller på fram till 14.00 fredagen den 29 oktober. Vi kommer också att avsluta utbildningen med en tvådagarsträff på Bosön den 1-2 mars 2022.