GUA:

GUA

GUA - Grund Utbildning Administration

Service, värdskap och bemötande kommer alltid högst upp på listan när golfklubbsmedlemmen/gästen får berätta vad det tycker är viktigast vid sitt besök på golfbanan. GAF och SGF erbjuder den utbildning som tillgodoser detta och mycket mer kring GIT, idrotten golf samt omvärldsbevakning för klubbens personal.

Målgrupp

Kursen vänder sig till Dig som är ny i kansliet eller receptionen på golfklubben, samt förtroendevalda och andra professioner med intresse för golfadministration.

Mål/Syfte

Målet är att utbilda relativt nyanställda på golfanläggningen i syfte att säkerställa rätt kompetens på golfklubben och i organisationen. Samt att skapa ett tryggt och bra arbetsklimat som gynnar medlemmen, gästen, organisationen och den anställde.

Innehåll

Grundläggande utbildning i:
Idrotten Golf och föreningskunskap
Yrkesorganisationer inom golfen
Drift av anläggning
Golfklubbens ekonomi
Gäst- och medlemsbemötande
Golfens IT system (GIT) och IT säkerhet
Golfbanan och banskötsel
Värdskap

Metodik

Föreläsningar, case, diskussioner, grupparbeten och fallstudier.

Föreläsare

Föreläsare från SGF och GAF.

Kurstid

Vi börjar dag 1 ca kl 10.00 och slutar dag 3 ca kl. 16.00.
Detaljerat program skickas ut till deltagarna efter sista anmälningsdagen.

Boende

Boende på lokalitet inkl helpension från dag 1 lunch till dag 3 lunch.

Antal deltagare

Min 8 max 20 deltagare.

Kursavgift

5.400 kronor (boende del i dubbelrum)
6.500 kronor (boende enkelrum)
4.200 kronor (utan boende)

(pris med reservation mot prisändringar i samhället utanför GAFs kontroll)

Anmälan

Anmälan - Länk till anmälning >>>.
Sista anmälningsdag är - 27 september 2021

Observera att anmälan är bindande
100% återbetalning vid avanmälan senast 13/9 kl 13.00.
50% återbetalning vid avanmälan senast 20/9 kl 13.00.
Avanmälan efter 27/9 kl 13.01 ges ingen återbetalning.
Avanmälan görs till GAF kansli på kansli@gafsverige.se.

 

Upplysning

Alla medlemmar i GAF Sverige kan ansöka om stipendium från Jimmy Gröns Minnesfond på GAFs hemsida. www.gafsverige.se/se/utbildning/jimmy-grons-minnesfond

Frågor om utbildningen?

GAF Kansli
Epost: kansli@gafsverige.se
Tfn: 08-6221550