KM - Klubb Management:

KML

KML - Klubb Management Ledning 4 dagar på plats

Golfklubben är en komplex verksamhet. Att arbeta i ledande ställning kräver en mångfacetterad förmåga och kunskap inom flera kompetensområden, allt från organisation, kommunikation, ekonomi, ledarskap, personalfrågor, hybridverksamheten mellan en ideell förening och ett aktiebolag, arbetsmiljö, fastighetsskötsel, lagar, regler och förhållningssätt till idrotten golf, spelet på banan, träning, tävling och banskötsel. Du behöver även kunna hantera digitala verktyg och verksamhetsstöd för att göra utvärderingar/uppföljningar och ta fram relevanta rapporter. Denna ”Klubb Management Ledning” omfattar många av dessa områden. I vissa delar går utbildningen lite djupare och inom andra delar lite bredare.
Utbildningen är en viktig del i den progression av utbildningar inom administration på golfanläggning som GAF tillsammans med SGF erbjuder.

Mål och Syfte

Målet med utbildningen är att stärka kompetenser och kunskaper anställda på golfanläggningens kansli och ledning. Utbildningen syftar till att öka kunskapen om ledning och drift av golfanläggningen. Målet är att ge kunskaper för att kunna möta de krav och utmaningar som en golfanläggning ställs inför i samtiden och framtiden. Efter genomgången utbildning är syftet att du ska kunna vara en trygg och kompetent ledare. Utbildningen ger även de förkunskaper som ligger till grund för högre utbildningar inom Golf Managementområdet.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till dig som innehar en ledande position på golfklubben som Klubbchef, VD, kanslichef eller motsvarande. Eller du som arbetat en lägre tid och är intresserad av att gå vidare inom golfen till en ledande position. Utbildningen ligger inom det administrativa utbildningspaketet SM-Service Management och KMK -Klubb Management Kansli och är förberedande inför Golf Management utbildningen och/eller Klubbchefsutbildningen.

Lärandemål: efter genomgången utbildning ska deltagaren

  • ha förståelse för likheter och skillnader avseende förening och bolag
  • ha förståelse för hur mekanismer i styrning och ledning av förening och bolag
  • ha kompetens och kunskaper i självledarskap, ledarskap och kommunikation
  • ha förståelse för golfklubbens ekonomi och påverkande faktorer
  • ha grundläggande kunskaper i arbetsgivar- och arbetstagarfrågor
  • ha grundläggande kunskaper i arbetsmiljörelaterade frågor på golfanläggningen
  • ha kunskaper i informationssäkerhet och GDPR
  • kunna hantera GIT avseende statistik och analys för ledningsarbete
  • kunna hantera Powerpoint och grundläggande kunskaper i Excel
  • ha förståelse för och kunskaper om samverkan med omgivande samhället

Innehåll

Förening och bolag/Påverkan och styrning
Ledarskap, självledarskap och kommunikation
Golfklubbens ekonomi
Arbetsgivar- och arbetstagarfrågor
Arbetsmiljö
Informationssäkerhet och GDPR
GIT statistik och analys, nyckeltal, prissättning mm
Utvärdering av verksamheten, Players 1st.
Presentationsteknik - Powerpoint och Excel
Omvärld och samverkan

Upplägg och lärandeaktiviteter

Föreläsningar, case, diskussioner och grupparbeten.
Förberedande uppgifter kommer att ges inför utbildningsstarten.

Föreläsare

Föreläsare från SGF, GAF och externa föreläsare/utbildningsleverantörer.

Nästa utbildningstillfälle / Anmälan

Måndag-torsdag 29/1–1/2 2024 på Kallfors Golf
Direkt till anmälan här >>>
Sista anmälningsdag: 26 december 2024

Observera att anmälan är bindande
100% återbetalning vid avanmälan 4 veckor innan start .
50% återbetalning vid avanmälan 2 veckor innan start.
Avanmälan mindre än 2 veckor innan ges ingen återbetalning.
Avanmälan görs till GAF kansli på kansli@gafsverige.se

Omfattning

Vi startar dag 1 ca kl 10.00 och slutar dag 4 ca kl. 16.00.
Kvällsaktivitet samt gemensamma måltider.

Kostnad

7.000 kronor (utan boende)
12.000 kronor (boende enkelrum)
I kostnaden ingår fika, luncher, middagar, kvällsaktivitet och utbildning.

(pris med reservation mot prisändringar i samhället utanför GAFs kontroll)

Antal deltagare

Min 10 max 20 deltagare.

Information

Alla medlemmar i GAF Sverige kan ansöka om stipendium från Jimmy Gröns Minnesfond på GAFs hemsida. www.gafsverige.se/se/utbildning/jimmy-grons-minnesfond

Frågor om utbildningen?

GAF Kansli
Epost: kansli@gafsverige.se
Tfn: 08-6221550