Ledarskap

Personligt ledarskap i samarbete med ESSE.NU som utvecklar individer och grupper.

Ett träningsprogram i personligt ledarskap, anpassat för dig som jobbar med golf.

Golfens värld är både rolig och komplex. Det vet alla som arbetar med golf. Varje dag både möter och bemöter du medlemmar, gäster, medarbetare och kollegor. Till det kommer samarbete med underentreprenörer, kommuner, styrelseledamöter, krögare och andra intressenter.

Dessutom ska du kunna hantera din egen tid och prioritera rätt under årets skiftande arbetsbelastning. Känna dig trygg och hinna med både arbete och privatliv. Samtidigt som du ska må bra. Emellan varven en riktigt utmanade ekvation. Känner du igen dig? Vårt program syftar till att stärka dina personliga ledarkompetenser, oavsett om du är chef, ledare eller har en annan nyckelbefattning.

Personligt ledarskap är avgörande för om du ska nå dina mål eller inte.

Mål- och resultatuppfyllelse påverkas av:

  • Hur du tänker om dig själv, alltså din självbild
  • Vad du tror att du klarar av
  • Hur du använder din tid

Vi arbetar genomgående med 4 Ledarkompetenser under hela programmet:

  • Vanor & attityder – hur du brukar tänka och agera
  • Målorientering – hur sätta mål och arbeta för att nå dem
  • Tidshantering – allt från attityd, vardagseffektivitet, till praktisk planering.
  • Personliga ledaregenskaper – t.ex: fatta beslut, lyssna, vara tydlig, visa mod, samarbeta, inspirera och motivera.

.

Vårt unika erbjudande till GAF-medlemmar

Är ni fler intresserade i samma region, så kan vi hålla programmet hos er och vi startar när det passar bäst för er.

Grupprogram är avsett för 6 - 8 deltagare

Programmet fokuserar på att ge dig praktiska och mentala verktyg för att skapa balans i din vardag. Du kommer bli inspirerad att sätta och nå kraftfulla och motiverande mål. Att hitta styrkorna i ditt eget ledarskap, att hantera tiden och prioritera det som är viktigt, inte bara det som verkar bråttom. Du får chans att bolla dina bästa ideér med både kollegor och dina coacher. Du kommer få nya insikter och nya perspektiv.

Nya insikter som kan ge helt nya utsikter. Du får löpande utvärdera dina egna framsteg.             

Gemensam uppstartsworkshop för samtliga deltagare, ca 3 tim.

Individuella djupintervjuer där var och en får berätta om sin situation och sina önskemål och behov, samt genomgång av EQ-i 2.0 alt DISC.

Totalt 9 möten varav 4 individuella möten om 1,5-2 tim per tillfälle, samt 5 gruppmöten ca 3- 4 tim/gång

Träningsmaterial: Självstudier. Pärm med 12 inspirerande kapitel, Ljudbok med samma innehåll, självanalyser och övningar.

Vid gemensamma workshops reflekterar vi i grupp kring självstudiematerial, delar erfarenheter samt lyfter frågor av gemensam karaktär.

Vi sätter långsiktiga arbetsmål, både för klubben/uppdraget samt för dig personligen i din roll med egna personliga handlingsplaner.

Programmet pågår ca 10-12 mån, beroende på när vi startar.

Avstämning med närmsta chef / styrelseordförande erbjuds vid start, halvtid och efter avslutat program. Gäller för både grupp resp individ.

Är du intresserad av att gå det här programmet individuellt?
Är ni fler som vill gå samtidigt?
Har ni egna önskemål om innehåll?
Bara hör av dig så skräddarsyr vi utifrån era önskningar och behov.

När startar programmet?
Individuella program startas löpande, helt efter individens önskemål.
Öppen gruppkurs - så fort vi har rätt antal deltagare.
Skräddarsytt grupprogram - när det passar er.

Vad kostar det?
Pris, ink moms:
Grupprogrammet 38.000:- /pp. (Normalpris 45.000:-/pp)
Individuella programmet 56.000:-/ pp.
Det går att dela upp på två eller fler betalningstillfällen.
Resa, kost- och logikostnader tillkommer. 

Vad tycker tidigare deltagare?

Magnus Ljungman, banchef Österåker GK

- deltagare  i grupprogrammet 2016:

”esse.nu och Nya Ledarskapet har gett mig en stor verktygslåda full med nyttiga verktyg som jag kan använda för att lösa dagliga utmaningar såväl i jobbet som privat. Jag har blivit en mer medveten chef och ledare. Jag kan bättre fokusera och prioritera” 

Robert Karlsson, klubbchef Salem GK

- deltagare  i grupprogrammet 2016:

”Lärt mig tänka nytt. Om att prioritera, rensa i röran, förbättra samarbetsformer och få bättre struktur. I vardagen, både på klubben och i det privata.”

Om ESSE:

Eva Lundgren – Affärscoach och ledartränare

20 års chefs- och ledarerfarenhet från bank&finans och contact center-branschen. Lång erfarenhet av ledningsgruppsarbete, att leda chefer, förändringsprocesser och rekrytering. Har arbetat i coachande försäljningsorganisation med stort fokus på kundnöjdhet. Rapporterat till koncernledning. Varit caddie på Europatouren.

                         Telefon: 0725-16 88 00   E-post: eva@esse.nu

 

Susann Solfeldt – Affärscoach och ledartränare

Susann har lång erfarenhet från olika chefs- och ledarskapsbefattningar inom IT, Telecom och Finans. Hon har även varit affärsansvarig ledarskapstränare inom ett av världens främsta utbildningsföretag.

                         Telefon: 070-554 29 49   E-post: susann@esse.nu

 

Sonja Andriakena – Affärscoach och ledartränare

Sonja har mer än 25 års erfarenhet som ledare och chef från bank-, finans, restaurang och resebranschen samt som egen företagare. Hon har gedigen erfarenhet kring individers och gruppers olika frågeställningar och förändringsprocesser inom verksamhets, affärs och resultatutveckling.
Har dessutom drivit golfrestaurang.

                         Telefon: 070-797 67 55   E-post: sonja@esse.nu

Esse Sonja Eva o Susann

Esse Sonja Eva o Susann